Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Намерих малко птиче. Как да помогна?

 

Често през пролетта и началото на лятото се случва да видим малка птичка, паднала на земята или подскачаща наоколо, без родителите да се забелязват наблизо. Това е напълно нормално! Родителите вероятно събират храна или наблюдават малкото някъде от скрито място.

При много видове птици е естествено малките да напускат гнездата, преди да могат да летят, но това не означава, че са в беда! Това е важен момент от естествения им жизнен цикъл и човек не бива да се намесва в него. Затова най-правилното поведение e да се отдалечим колкото се може по-бързо от това място.

В други ситуации, обаче се налага нашата намеса. Ето няколко съвета как да реагирате в зависимост от ситуацията.

Законодателството

Освен че е в интерес на природата, въздържането от намеса е и задължение на всеки съгласно Закона за биологичното разнообразие, който забранява безпокойството и улавянето на почти всички видове диви птици, които се срещат в България. Замисълът на законодателя е насочен не само към опазване на природа – досегът с дивата птица може да бъде опасен и за човека – много от птиците пренасят различни заболявания.

Внимание – малки ‘бухалчета’!?

Това всъщност са малките на совите, които напускат гнездата в много ранна възраст и за тях е естествено в продължение на няколко дни да се придвижват и катерят по и около дърветата, без да могат да летят. За незапознатия човек совите изглеждат като бедстващи, но всяко приближаване или улавяне може да предизвика нападение на скритите наблизо родители, които атакуват с нокти очите на „неприятеля“. Това е още една много сериозна причина да напуснем мястото, когато видим сова – бебе!