Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Намерих ранена, бедстваща птица или друго животно. Как да помогна?

Преди да предприемете действия трябва да знаете следното:

Съгласно Закона за биологичното разнообразие всякакви намеси, свързани със защитени видове са забранени, ако не разполагате с надлежно издадено разрешително от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Когато намерите бедстваща, ранена или убита птица, по закон трябва да се свържете със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). В този случай експерти от РИОСВ идват на място и преценяват състоянието на животното. Ако то е в състояние, което предполага оцеляване в природата, го пускат, ако не – с констативен протокол се насочва към съответния спасителен център.

Ако сте решили да окажете съдействие на РИОСВ и да организирате преместването на раненото животно до Спасителен център (Център за рехабилитация на редки и защитени видове) трябва да имате приемо-предавателен протокол и копие от констативен протокол.

Ако сте решили да се погрижите сами за такава птица, важно е да го направите по правилния начин – трябва да знаете основни неща за биологията на дадения вид.

Грижата за пострадали животни е въпрос от сферата на етичното отношение към животните, а не от сферата на природозащитата, в която работи БДЗП.

Искането на съдействие от нас при намиране на ранена или пострадала птица означава искане БДЗП да наруши Закона, което нашата организация не може да направи! Има редица причини, поради които БДЗП не се занимава с ранени и бедстващи птици.

Защо не се грижим за бедстващи и ранени птици/други животни…

 • Ние не притежаваме специализирани структури и персонал, които да могат да окажат специализирана помощ (лечение и отглеждане) на ранени, болни или млади диви птици или други животни.
 • Ние нямаме право да държим диви птици на затворено.
 • По изключение в случаи, когато бедстващата или ранена птица е много рядък и застрашен вид, например царски орел, ловен сокол, египетски лешояд, белоглав лешояд, червеногуша гъска и други, ние можем да окажем съдействие и помощ за транспортирането им до специализираните центрове за рехабилитация

Препоръчваме при намиране на бедстваща или ранена птица да се обърнете към:

Спасителен център за диви животни на „Зелени Балкани“

телефони: 042 607741, 0886 570 053, 0885 228 486, 0896 662 726

е-mail:

FB

Фондация „Дивите животни“

Телефон: 0988 79 79 86

e-mail:

FB

Ценна информация, насоки и помощ можете да получите и от съответните РИОСВ. По закон при всички подобни случаи трябва да се търси съдействието на РИОСВ.
РИОСВ София:
Зелен Телефон: (02) 856 51 52

РИОСВ Бургас:
Зелен телефон: (056) 813 212

РИОСВ Варна:
Зелен телефон: (052) 634 582

Контакти на всички Регионални инспекции по околната среда и водите в страната може да намерите тук

Намерих млада птица в опасност. Какво мога да направя?

 • Невинаги, когато си мислим, че птицата е в опасност, това наистина е така.

Все пак, ако намерите ,лада пойна птица (но не сова!), на оживена алея в парка или на друго опасно място, може да я преместите на безопасно място. Това трябва да стане максимално бързо и максимално близо до гнездото, за да могат родителите да намерят малкото. Мястото може да е най-високият и дебел клон, който може да достигнете, площадка, перваз или покрив на близка постройка, далеч от наземните хищници.  Във всички случаи обаче, правилото е малките да бъдат оставени на грижите на родителите им.

 • Преместването на малка птичка от естествената ѝ среда води до намаляване на шансовете ѝ за оцеляване и трябва да се прилага само в краен случай.

Намерих дива птица попаднала в голямо затворено помещение. Какво мога да направя?

Нерядко диви птици (най-често пойни птици или сови) попадат в големи затворени помещения (складове, халета, хангари и др.) и не могат да излязат сами. Най-лесният начин е да се отворят всички възможни врати, портали, прозорци и птицата да се подплаши към тях, за да напусне сама помещението. В по-високи помещения за подплашване и насочване на птицата към съответните изходи може да се използва една или повече телескопични въдици с прикрепено към края на пръчката флагче, като при необходимост насочването да се прави от няколко човека. Ако птицата е пойна, хищна или друг дневно активен вид, това е добре да се направи през деня, ако е сова – към края на деня.

Диви птици нанасят щети на сгради, съоръжения, реколта. Какво мога да направя?

Случаите, в които птиците могат да причинят щети на човека, са разнообразни – от полудиви гълъби, цапащи фасадите на сгради, през скорци, „обиращи“ черешите, или полски врани, образуващи шумни и цапащи нощувки на градски площад, до сблъсъци на птици със самолети.

Универсален метод за решаване на проблема няма. Всеки конкретен случай се нуждае от конкретно специфично действие.

Принципът във всички случаи обаче е, че птиците следва да бъдат отпъждани, а не да се правят опити за изтребването им. Това е противозаконно, но е и безрезултатно, защото ако няма отпъждащ фактор, на мястото на елиминираните птици ще пристигнат нови. Има многобройни техники, съоръжения и подходи при отпъждането на птиците. Те често са специфични за всеки вид, но най-общо могат да бъдат отделени в няколко групи:

Визуални репеленти:

 • добре познатите „плашила“, които доста съвършено може да имитират човек (облечени в истински дрехи витринни манекени, поставени на пружина и движещи се при вятър, манекени със специално задвижващи ги електронни устройства и т.н.);
 • силуети на хищни птици, залепени на стъкло или висящи на корда, също на дълга пръчка, забита в градина, нива или друга земеделска площ, където вятърът постоянно държи в движение силуета;
 • обемни макети на сови или хищни птици (трябва обаче да бъдат изпълнени много точно и като форма, и като цвят), които се поставят там, където кацането на птици е нежелателно;
 • блестящи и движещи се предмети (огледалца, метални капачки, изрязани въртящи се пластмасови бутилки и т.н., но и съвременни балони или други съоръжения с отплаващ рисунък по тях) които, закачени на подходящи места, може да имат добър отпъждащ ефект;

Звукови репеленти:

 • записи на глас на тревога на определени видове птици – записи или автентични източници на звук;
 • на гърмежи („карбидни пушки“) се използват в рибарници за прогонване на рибоядни птици;
 • запис на глас на хищна птица;
 • ултразвукови и инфразвукови апарати с подобно действие;

Механични препятствия

 • мрежи – опънати над охраняван обект или спуснати пред стена, на която нанася щети кълвач;
 • саморъчно направени линии от тел със стърчащи нагоре телени елементи, които, закрепени на перваз, не позволяват на гълъбите да кацат;

Много и най-различни подобни устройства и съоръжения вече могат да се видят и да се закупят онлайн. Ключови думи за такова търсене са „bird control”, “bird repellents”. Важно е да се знае, че рядко някой от методите сам по себе си решава проблема, най-често ефект има комбинираното прилагане различни методи.

Има случаи, когато за решаването на проблема е нужно разработването на специална стратегия, както бе при случая със сблъсъци на птици с изтребители в Израел. За търсенето на решение във всеки конкретен случай можете да се консултирате с нас.