Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
БДЗП ОРГАНИЗИРА ПРИРОДОЗАЩИТНА БРИГАДА
В РЕЗЕРВАТ „АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО“
24 август – 2 септември 2004 г.

Атанасовското езеро е едно от най-ценните места за птици в България. То е обявено за резерват през 1980 г., за Рамсарско и Орнитологично важно място. В района на езерото са установени 314 от всички 400 вида птици на страната.

Тук са започнали първите природозащитни дейности на БДЗП още в края на 80-те години – строеж на изкуствени острови за гнездене на птици, маркиране на резервата и др., които продължават и до днес.

Тук на „Точката“ са започнали своя път едни от най-добрите орнитолози на България, следейки ежедневно ятата на мигриращите щъркели, пеликани, осояди, кресливи орли.

Вие също може да станете част от тази история, ако участвате в традиционната природозащитна бригада, която тази година БДЗП организира от 24 август до 2 септември 2004г.

Защо се организира бригадата?

 • За да помогнем за укрепването на новопостроения изкуствен остров в резервата;
 • За да ремонтираме изкуствените островни платформи в северната част на Атанасовско езеро;
 • За да наблюдаваме есенната миграция на птиците, която е особено интензивна над Атанасовско езеро;
 • За да дадем възможност на тези, които искат да научат нови неща за разпознаване на птици, за влажните зони и за биоразнообразието в региона.

 

За участниците?

 • в бригадата тази година ще се включат 25 доброволци;
 • могат да участват студенти и ученици, които са членове на БДЗП (ако все още не сте член на БДЗП, може да го направите като попълните заявката);
 • всеки желаещ попълва талон за участие, който може да бъде изтеглен от и изпратен на адрес:
 • ние ще изпратим информация до всеки, заявил желание за участие, дали е в списъка на одобрените J, както и подробности за бригадата.

 

Нещо друго?

 • ние осигуряваме работата, храната, базовите условия на живот и вечерните лекции;
 • от вас са палатката (ако имате), спален чувал, пътните до Бургас!
 • ако имате въпроси, можете да се свържете с офиса на БДЗП в Бургас – тел. 056/84 12 68 и e-mail:

 

Очакваме Ви!