Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Общо 99 двойки от застрашения в страната ни вид бяха преброени при редовния мониторинг на популацията на белоглавия лешояд по долината на река Арда от експертите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Това са с три двойки повече в сравнение с миналата година. През февруари екипите на БДЗП посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източни Родопи и установиха 99 заети гнезда като 83 двойки вече мътят, а останалите все още са в процес на строеж и ремонт на гнездата. Вторият етап от мониторинга ще се проведе през май месец, за да се види и броят на малките. Първите систематични данни за вида са събрани от БДЗП още в средата на 80-те години, когато започват и пилотните в България изкуствени подхранвания. Оттогава насам редицата преки природозащитни мерки, предприети от БДЗП в Източни Родопи, позволи постепенното увеличение на колонията на белоглавите лешояди от 10 двойки през 1991 г. до 99 двойки през настоящата 2020 г. Опазването на белоглавия лешояд в Източните Родопи е една от най-успешните природозащитни инициативи в България.

Белоглавите лешояди снасят само едно яйце в периода януари – февруари, като малкото се излюпва през март или април. Едно от най-добрите места за наблюдение на лешоядите е природозащитният център  „Източни Родопи“, разположен край град Маджарово. От терасата на Природозащитния център, не случайно наречен още „Центърът на лешоядите“, всеки може да наблюдава с тръби и бинокли една най-големите колонии на вида в България.  В момента птиците мътят, а когато малките се излюпят и поотраснат посетителите на центъра могат да бъдат свидетели на грижата на родителите за тях. Центърът е създаден от БДЗП преди 24 години, за да съхранява и популяризира природното богатство на района. Той е изграден с финансовата подкрепа на Швейцарското правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Центърът се посещава годишно от повече от 2000 български и чуждестранни туристи. За децата тук има и интерактивна изложба, представяща по интересен начин живота на лешоядите и другите редки видове, обитаващи защитените зони от мрежата Натура 2000 по долината на р. Арда.

По време на мониторинга екипът на БДЗП стана свидетел и на брачно поведение на две двойки черни лешояди на площадките за подхранване на ловно стопанство „Студен кладенец“ и при село Поточница. Черните лешояди не гнездят в страната от десетилетия, но много птици от единствената колония на вида на Балканите в Дадя, Гърция, се хранят на площадките за подхранване в България, основно в Източни Родопи. Подобрената хранителна база, засилените природозащитни мерки, целенасочените усилия за привличането им близо до долината на река Арда, както и наблюдаваното брачно поведение на птици последните сезони, засилват надеждата за възвръщането и на този величествен вид като гнездящ у нас отново.

В момента дейностите по опазване на белоглавите лешояди в Източни Родопи се извършват в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изпълняван от Rewilding Europe в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и фондация По-диви Родопи.