Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дари

Освен, че помагате за опазването на българската природа, като дарявате на БДЗП вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения. Това е възможно, тъй като БДЗП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Ако имате нужда от допълнителна информация преди да направите дарение, свържете се с нас на или 0878 599 351.

Банкова сметка за дарения

IBAN: BG53UBBS81551060107329
BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците

Основание: Подкрепа за работата на БДЗП + телефон или имейл за връзка

Подкрепете ни

Направете дарение

Подкрепете ни, като дарите за опазването на птиците и българската природа!  Подкрепата ви е подарък за природата и означава, че вярвате в притежаваната от вас сила и кураж да променяте света около себе си.

© Богдан Боев/Белочела водна кокошка

Станете член на БДЗП

Присъединявайки се към нас, помагате да защитаваме птиците и други диви животни. Заедно можем да се грижим и опазваме природата, за да живеем в по-благоприятна и по-здрава среда. Само тогава можем да се наслаждаваме на света около нас.

Земя под закрила

Инициативата „Земя под закрила“ е най-новата ни амбициозна мисия, която стартираме в края на 2022 г. и ще продължи през цялата 2023 г.

Помогни да купим земя под заКРИЛА!

Целта ни е да увеличим „владенията“ на царския орел, ловния сокол и лалугера в Сакар. Цената на земята там показва, че ако заедно съберем 100 000 лева, можем да осигурим още близо 100 декара за тези три вида. Всеки един дарен лев приблизително се равнява средно на още един квадратен метър земя под закрила!