Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Инициативата „Земя под закрила“ е най-амбициозната мисия на БДЗП до момента, която стартира в края на 2022 г. и продължи до януари 2024 г.

Главни герои в нея са три животински вида, които определено няма да срещнете в града: царският орел, ловният сокол и европейският лалугер. И трудно ще ги видите на живо – макар че някога хиляди от тях са се срещали в българската природа. Заплашва ги да изчезнат напълно от природата, защото през миналия век и трите вида са доведени до ръба на оцеляването в световен мащаб.

В последните години с много усилия успяхме да увеличим царските орли в България до около 37 гнездящи двойки, а гнездящите ловните соколи у нас все още се броят на пръсти. А каква е връзката между тези величествени птици и лалугерът ли? Той е любима храна на орлите и соколите, но също е на изчезване.

Какъв е проблемът?

Проблемът на тези три вида сме ние, хората. Тяхното най-важно местообитание са пасищата, които намаляват, защото все по-често ги разораваме и ги превръщаме в обработваеми земи. Така се разрушават някога многобройните колонии на лалугерите, а грабливите птици напускат домовете, които обитават от векове. Но освен проблемът, ние можем да сме и неговото решение.

Как да го решим?

Като осигурим повече земя за орлите, соколите и лалугерите. Едно от най-подходящите места за тях е Сакар планина, където в момента гнездят повечето от царските орли в България. През изминалите години с дарения и с европейска помощ Българското дружество за защита на птиците вече закупи парцели в Сакар, където се поддържа пасищно животновъдство, поставят се изкуствени гнезда за грабливите птици и се заселват наново колонии на лалугери.

Купуваме земя под заКРИЛА!

Целта ни е да увеличим „владенията“ на царския орел, ловния сокол и лалугера в Сакар. Цената на земята там показва, че ако заедно съберем 100 000 лева, можем да осигурим още близо 100 декара за тези три вида. Всеки един дарен лев приблизително се равнява средно на още един квадратен метър земя под закрила!

 

Царски орел, Светослав СпасовЦарски орел

Почитан като свещена птица от нашите предци, царският орел е една от най-редките птици в България и по света. Народът ни е смятал, че прогонва буреносните облаци и пази реколтата и, че който му посегне, ще го сполети беда.

Царският орел е моногамен вид, който отглежда най-често по 2 малки всяка година. Изгражда внушително гнездо, което достига размери до 2,2 м и разполага върху високи дървета, растящи край реки и в близост до обработваеми площи. Младите птици мигрират към Близкия изток, Арабския полуостров и Северна Африка през октомври, а когато натрупат опит започват да зимуват в България.
В момента статусът му в България е критично застрашен най-вече заради загубата на местообитания.

Ловен сокол, Димитър ГрадинаровЛовен сокол

Най-едрият сокол в България е и най-рядко срещаният. До момента в природата на свобода са ни известни само две гнездящи двойки. Усилията за възстановяването на този някога често срещан вид, продължават десетилетия и са насочени към осигуряване на подходящи местообитания и храна за него, но и към предотвратяване на заплахите от човешката дейност пред вида. Обезопасяването на електрически стълбове, борбата с отровите и пестицидите в природата, ограничаване на бракониерството са една част от стъпките, които ще помогнат на сокола отново да гнезди в страната. В усилията ни да създадем повече разбиране за нуждите на вида, наши съюзници са различни групи, с които в миналото той е имал конфликтни отношения: гълъбарите и ловците. Днес знанията ни за връзката между елементите в природата ни е убедила, че мястото на всеки от тях е незаменимо и заслужава да бъде запазено.

Европейски лалугер, Светослав СпасовЕвропейски лалугер

Европейският лалугер е вид, изчезнал в редица европейски държави, а общият му брой на континента постоянно намалява. В България той все още се среща, благодарение на многобройните усилия по опазването му, но продължава да е застрашен. Лалугерът е основна част от хранителната верига за редица видове (птици и бозайници), много от които редки и защитени. Той живее в колонии от няколко до стотици индивиди, а през зимата изпада в летаргия за около 6–7 месеца. Колониите често са разположени в пасища, а понякога и в житни ниви, където има изобилие от храна. Това е и един от главните фактори за неговото намаляване. Ниската трева на този вид местообитание позволява на лалугера да вижда своите потенциални врагове. Но през последните 15 години животните, отглеждани на свободна паша, намаляха значително, а с тях и пасищата. Увеличаването на обработваемите площи и интензивното селско стопанство също разрушават подходящите места, в които лалугерите да изграждат своите колонии.

 

Кампанията завърши успешно и постигна целите си!

Започнахме закупуването на земи още по време на кампанията и в началото на 2024 г. можем да се похвалим с 29 придобити декара и други 145 дка, които понастоящем са в процес на закупуване. Така общо 174 дка земи в района на Южен Сакар ще бъдат опазени, което значително надхвърля първоначалните цели на кампанията. За да ги съхраним в добро състояние, ще разчитаме и на местните общности, за които традиционното животновъдство е важен поминък. Наличието на стада, които да поддържат пасищата, ще подпомогне разпространението на лалугера, който от своя страна е важна част от хранителната верига на много хищни птици.

Кампанията „Земя под заКрила“ е първата инициатива за закупуване на земя за природозащитни цели в България, осъществена до голяма степен с финансовата подкрепа на индивидуални дарители. Новозакупените земи няма да имат официален статут на защитени територии, но като утвърдена природозащитна организация, БДЗП поема отговорността да ги поддържа в благоприятно природозащитно състояние, с фокус към опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, като с това допринася за благосъстоянието на цялото биоразнообразие и природа в района.

Изказваме сърдечна благодарност на нашите над 3200 дарители от цялата страна; на медийните ни партньори и особено на магазин „Стената“, чиято подкрепа за кампанията и дългосрочно партньорство са сред най-вдъхновяващите примери за отговорен към природата бизнес!