Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вечерта на 22-ри юни до Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е подаден сигнал от местен жител за намерен мъртъв египетски лешояд в близост до царството на лешоядите – Маджарово. Рано на следващата сутрин на мястото пристига специализираният екип на БДЗП за борба с отровите, в който основно действащо лице е кучето Барс – специализирано куче за търсене на отрови и отровни примамки. Подаден е сигнал на телефон 112 и на място пристигат следователи от РПУ Харманли, за да разследват случая.

Веднага е установена и самоличността на загиналата птица – женската от една от най-продуктивните двойки египетски лешояди в Източни Родопи. Екипът на БДЗП от години изследва поведението и живота на лешоядите, като част от тях са маркирани с проследяващи устройства или имат монтирани фотокапани в гнездата. Това дава възможност за индивидуално разпознаване на всеки лешояд. При незабавна проверка в гнездото, малкото на двойката също е открито мъртво. Анализът на снимките от фотокапана в гнездото на двойката установи, че родителите донасят храна на малкото и след като то се храни, загива. Майката и бащата на малкото също изчезват от гнездото на 19-ти юни и повече никога не се завръщат. Тези данни, както и фактите, установени около трупа на намерения възрастен лешояд, предполагат, че смъртта на семейството вероятно е причинена от отравяне. Египетските лешояди са силно териториални птици, които обитават малка територия, и това предполага, че инцидентът се е случил в границите на околните четири села.

Екипът на БДЗП извърши щателна проверка на района, при която не са открити трупове на други диви и домашни животни. По случая се води разследване, а трупът на птицата е изпратен за лабораторен анализ за доказване на причините за смъртта й.

Загиналата двойка египетски лешояди е една от най-възрастните и продуктивни двойки в страната и този инцидент е огромна загуба за цялата популация на вида. Местните хора от съседните села също изразиха своето огорчение от загубата на тази емблематична за тях двойка, която ги е съпътствала в ежедневието им повече от десетилетие и изразиха готовност да съдействат при разследването на случая.
Египетският лешояд е една от най-застрашените видове птици в световен мащаб. която продължава да намаля в бързи темпове. България приютява по-голямата част от Балканската популация на вида – едва 26 двойки, от които 19 гнездят в Източни Родопи, но за съжаление от днес техният брой вече е с една по-малко. Припомняме, че през февруари в района на Маджарово бе намерен и мъртъв белоглав лешояд, при който лабораторните анализи доказаха, че е загинал в следствие на отравяне. Използването на отрови и отровни примамки е най-голямата заплаха за лешоядните видове птици, а унищожаването на екземпляри от защитени видове е престъпление. Надяваме се, че отговорните институции ще направят всичко възможно за доказване на причините, довели до внезапната смърт на семейството лешояди, и ще установят отговорните за това лица.

Реакцията на местните хора при подобни случаи е от изключителна важност и изказваме огромна благодарност за  подадения сигнал!
БДЗП работи за опазването на този световно застрашен вид от повече от 20 години. В рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“ организации от 14 държави на три континента по целия миграционен път на вида от Балканите до Африка обединяват усилия за спасяването на египетския лешояд от изчезване.