Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

мисия

Кои сме ние?

Българско дружество за защита на птиците е първата гражданска организация с реален членски състав и структури в страната. Наши членове са хора от всички възрасти и с различни интереси, обединени от любовта си към природата, дивите птици и желанието си да ги опознаят и помогнат за тяхното опазване.

Отворени сме за нови членове и насърчаваме желаещите да се присъединят към нас и по този начин да ни подкрепят.

БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания. Ние защитаваме правото на съществуване на дивата природа, като по този начин допринасяме и за устойчиво ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

© Павел Господинов

Нашата мисия

БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

Нашата визия

Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна среда на останалите биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят,  в който различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите, произтичащи от дивата природа.

БДЗП е част от BirdLife International

БДЗП е част от BirdLife International – водеща световна организация за проучване и опазване на птиците, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,7 млн. членове и 10 млн. поддръжници. За нас е чест да сме партньорът на BirdLife в България.

© Д. Градинаров