Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Среднозимно преброяване

Преброяване на водолюбивите птици

България се присъединява към инициативата, организирана от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици през 1967 г., но систематичното и ежегодно преброяване започва да се осъществява от 1977 г. От 1990 г. БДЗП се включва в тази международна инициатива, като среднозимното преброяване на водолюбивите птици става съставна част в природозащитната дейност на организацията.

Освен от БДЗП, мониторингът се осъществява със съдействието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Българската академия на науките, природозащитни граждански организации и доброволци по места.

Системата за мониторинг на зимуващите в страната водолюбиви птици се провежда ежегодно по едно и също време – началото на януари и по-точно – почивните дни от втората седмица на месеца. Преброяването се осъществява в обхвата на основните места за зимуващите птици по Дунавското и Черноморското крайбрежие и повечето водоеми във вътрешността на страната – общо около 200.

© Николай Петков - Белочела водна кокошка
© Николай Петков/Зеленоглава патица

Основни цели

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България е част от общото международно преброяване в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток и Северна Африка), което се провежда през януари, координирано от Wetlands International.

Основните цели на преброяването са:

  • Да се установят числеността, видовия състав и местата на струпване на зимуващите водолюбиви птици;
  • Да се проследят промените в числеността и разпространението на зимуващите водолюбиви птици;
  • Да се следи за състоянието на влажните зони, в които се срещат водолюбиви видове птици;
  • Да се установят заплахите за птиците и местата на зимуване, както и тенденциите им през годините;
  • Да се анализират събраните данни, за да се определят приоритетните дейности за опазване на видовете и местата на зимуване, както и насоки за устойчиво ползване на ресурсните видове.
© Николай Петков/Зеленоглава патица

Защо е важно да броим зимуващите водолюбиви птици?

Подобни схеми на мониторинг допринасят за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.

Последни новини от среднозимно преброяване, провеждано в страната, прочетете тук.