Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 22 февруари екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно улови и постави сателитен предавател на къдроглав пеликан в района на Атанасовско езеро край  Бургас. Това е първият къдроглав пеликан с предавател в България.

Предавателят тежи 33 грама и e размери 55×56×32 мм. Поставен е на участък от крилото на птицата, където да не създава неудобство при полет и плуване. Екипът маркира пеликана и с цветни пръстени, като измери теглото му,  дължината на крилете, клюна, краката и опашката за целите на проучването на вида. Събраната информация ще е от изключителна важност за бъдещето му опазване.

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

Веднага след манипулацията, къдроглавият пеликан бе освободен и към момента данните от предавателя показват, че все още е в района, като нощува и се храни в различни части на Бургаските езера.

Данните от предавателя.

Това е четвъртият уловен за този сезон къдроглав пеликан от експертите на БДЗП. Останалите птици, които са маркирани само с цветни пръстени, също бяха наблюдавани на терен от екипа и изглеждат в добро здравословно състояние. Улавянето и маркирането на възрастни пеликани се прави за първи път в България и е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия ще разберем повече за екологията и заплахите за къдроглавия пеликан, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

Маркираният с предавател неполовозрял женски къдроглав пеликан ще носи името Мария в чест на ст. н. с. II ст. д-р Мария Паспалева – Талпяну – виден български орнитолог, еколог, природозащитник и природоизпитател, която има голям принос към опазването на птиците и природата на България.  Тя е и автор на емблематичните книги „Бабуш слиза по Дунава: пътешествие със сал“ и „Живата делта“.

Изследването на вида чрез сателитна телеметрия, се осъществява в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“, Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта. Скоро данните от предавателя ще бъдат качени на сайта на проекта www.life-pelicans.com и ще може в реално време да се следят придвижванията на птицата.