Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Онлайн кампания на телекомуникационната компания Теленор за закупуване на разопаковани устройства ще подкрепи създаването на местообитание за царския орел. Oт 10-ти до 31-ви март при всяка покупка на разопаковано устройство телекомът ще дарява 10 лeва в подкрепа на създаването и поддържането на гора, която да се превърне в дом на застрашения от изчезване вид. Гората ще бъде засадена в защитена зона „Сакар“ в района на Тополовград.

В момента страната ни приютява едва 35 двойки царски орли, за които Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) полага специални грижи и извършва редица природозащитни дейности, целящи смекчаване на основните заплахи за вида и подобряване на местообитанията му.

БДЗП е партньор на Теленор в кампанията. Средствата от нея ще бъдат използвани за създаването на гора и грижата за нея, особено през първата година от залесяването. Засаждането на нови дървета е една от ключовите дейности за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел.

Продажбата на разопаковани устройства ще бъде в онлайн магазина на Теленор.