Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пойзън и Дубай са служебни кучета за борба с отровите, които през ноември ще станат част от екипа на „Зоополиция и кинология“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).  Двете кучета са от породата белгийска овчарка (малиноа) и са специално обучени в Испания да намират отровени животни.

Досега, от 2016 г. насам, в страната ни имаше само един такъв екип със специално обучено куче за борба с отровите – част от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Известният на много хора Барс и неговият водач Николай Терзиев помогнаха в разкриването на най-емблематичните случаи на отравяне на диви животни в България през последните 6 години. Прякото въвличане на отговорните институции, и специално на МВР, е от ключово значение за разследването на нелегалното използване на отрови като криминално деяние.

Ники и Барс, © Димитър Градинаров

Ники и Барс, © Димитър Градинаров

Нелегалното използване на отрови в дивата природа е една от големите съвременни заплахи за биоразнообразието, която често остава неглижирана, заради потайния си „характер“. Именно тази порочна практика е довела много видове по цял свят до прага на изчезването. На Балканите, включително и в България, незаконното използване на отровни примамки обикновено цели унищожаване на наземни хищници поради щети, които нанасят на селскостопанските животни. Това, обаче, е неселективен подход и много често жертва на отровата стават лешоядите или други мършоядни птици, които изпълняват своята екологична функция –почистват природата от умрели животни. Отровите са основна причина за пълното изчезване от страната ни на брадатия лешояд, както и на черния лешояд като гнездящ. Те са причина и за катастрофалния спад в числеността на световно застрашения египетски лешояд (над 80% за последните 30 години).

Като противовес на тази заплаха, на 2.8.2021 г. Министърът на околната среда и водите утвърди „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа (2021 – 2030)“, разработен от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Влизането в сила на този стратегически документ е ключова стъпка в опазването на дивата природа и на редица застрашени от изчезване видове в България. В резултат бяха предприети редица важни стъпки, съответстващи на заложените дейности в Плана:

Много важен етап от изпълнението на Националния план за отровите е сформирането на екипи с кучата за борба с отровите към МВР.  С това България се очертава като първата страна на Балканите, която сформира такова звено в полицията. Понастоящем служебните кучета на МВР са обучени да търсят оръжие, наркотици и да задържат хора, но не и да откриват отрови. Затова в началото на 2022 г. двама инструктори на служебни кучета към МВР специализираха в Испания. Целта беше обмен на опит с техни колеги от Guardia Civil за методи в работата с кучета за борба с отровите. Съответно бяха закупени две белгийски овчарки (Пойзън и Дубай), които след като успешно преминаха специално 6-месечно обучение, пристигат в България на 15-ти ноември, за да станат официално част от екипа на МВР.

© Йорданка Луканова

Като пример за ефективност може да се посочи, че за период от осем години (2014 – 2022 г.) едно такова куче, заедно със своя водач в съседна Гърция, са извършили 315 патрула за общо над 550 км, и са открили 139 отровни примамки и 118 отровени животни, като същевременно по този начин са спасили многократно повече други животни от сигурна и болезнена смърт. Без съмнение Пойзън и Дубай ще са не по-малко ефективни в работата си. Остава да пожелаем на тях и на водачите им от МВР – успех!

© Йорданка Луканова

Описаните по-горе дейности се подпомагат финансово от проектите„Нова надежда за египетския лешояд“ и „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, финансирани от Европейския съюз.