Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нова камера предава директно от дивото гнездото на известната двойката египетски лешояди от Провадия. Предишната камера, която шест години ни свързваше с живота на световно застрашените птици, бе заменена с нова.

През март екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) се спусна в гнездовата ниша и монтира новата HD камера, като я замаскира с камъчета от скалите, за да не смущава нейните обитатели.  И двете птици се завърнаха успешно от местата си за зимуване в Африка в началото на април и в момента двойката вече мъти. Към края на май всеки може да стане свидетел на излюпването на малките и на всеотдайната грижа на родителите за тях.

Технологии като камерата, дават ценна информация за поведението на вида и хранителите му навици, необходима при определянето и прилагането на подходящите преки природозащитни мерки, като подхранването, като научаваме повече и за екологията и биологията на египетския лешояд. Ставаме свидетели на строежа на гнездото, снасянето на яйцата, излюпването на малките и грижите, които родителите полагат за тях.

Не на последно място камерата за наблюдение на живо свързва хората с тайния живот на птиците, провокира интерес и съпричастност към световно застрашения вид – един от най-ключовите фактори за неговото опазване.
Специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е единствената в света  и  може да се наблюдава в YouTube профила на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, а на сайта www.LifeNeophron.eu предават още две камери – от адаптационната волиера за освобождаване в дивата природа на египетски лешояди, отгледани на затворено, и от двойката в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, която също в момента мъти.

Благодарим много на мобилния оператор  А1, който предоставя директно електрозахранване за камерата, Мирослав Михайлов за поддръжката на системата  и на Антония Калчева за предоставената интернет връзка и сървър.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.