Камери

Наблюдавайте на живо живота на птиците, в чиито гнезда сме поставили камери: от поправката на гнездото, през снасянето и мътенето, до излюпването на малките, обгрижването им от възрастните птици и първия им полет. Не е ли вълнуващо?

В гнездото на белоглавите лешояди

Следете на живо какво се случва в едно от гнездата на белоглави лешояди в Източните Родопи. Поставянето на камерата се осъществява в рамките на петгодишен LIFE проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.