Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Второто координирано преброяване на зимуващите гъски в Украйна, Румъния и България се проведе в края на декември. Събраните данни показват значително сходство с тези от предходния мониторинг, проведен през месец ноември, най-вече по отношение на числеността на червеногушите гъски и големите белочели гъски в региона, а донякъде и в разпределението им по зони. Установени са близо 18 000 червеногуши гъски като основната част от птиците са в Румъния. Броят на големите белочели гъски достига 380 000, като основната част отново са в Румъния.

Зоните с най-голям брой червеногуши гъски са в района южно от делтата на река Дунав – комплекс Разим с около 6000 инд. и островите по Дунав в района на град Браила с над 4000 червеногуши гъски.  Числеността в тези зони се е увеличила значително в последните 2 седмици като повечето птици вероятно са дошли от зоната Балта Алба-Амара-Жирлау, където са установени едва 240 червеногуши гъски (на предишния мониторинг там имаше над 7000). Големите белочели гъски в Румъния са достигнали численост от около 290 000 инд., като в 6 влажни зони са отчетени над 20 000 инд.

В Украйна числеността на червеногушите гъски е по-ниска в сравнение с месец ноември, а на големите белочели гъски – по-висока. Близо 1900 червеногуши гъски са установени в Придунавския регион като това е най-висока численост за този район в последните няколко години. Там са наблюдавани и 2 малки белочели гъски, които подобно червеногушата, са световно застрашен вид. В Украйна се  регистрирано и необичайно за сезона намаляване на броя на червеногушите гъски в района на езерото Сиваш (област Херсон), традиционен район за зимуване на вида. В областта червеногуши гъски са наблюдавани на цели 12 места, но никъде с численост над 350 инд. Голямо струпване на червени ангъчи е имало в резерват Аскания-Нова – почти 12 000 инд.

Топлото за сезона време предопредели и много ниския брой на червеногушите гъски в България – около 130 инд. По-голямата част са отбелязани в района на Свищов-Белене, а по влажните зони край морето (Бургаско и Приморска Добруджа) броят им е изключително нисък – едва двайсетина птици общо за всички зони. Големите белочели гъски също се придържат по поречието на река Дунав, но само в района на Белене – 45000 инд. В блатото Сребърна нямаше никакви гъски, а само допреди седмици там нощуваха до 30000 инд.

Мониторингът  на гъските ще продължи  да се извършва през целия есенно-зимен сезон в рамките на проект „Сигурен прелетен път“, насочен към опазване на глобалната популация на световно застрашената червеногуша гъска. Координатор на преброяването е Михаил Илиев от БДЗП.