Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Б

Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка

(Falco naumanni)Описание: Дължина на тялото: 27 – 33 см. Размах на крилата: 63 – 72 см Трудно отличим от черношипата ветрушка по по-късите криле и опашка и белите нокти на краката. Мъжките се отличават и по бежовите гърди и корем, синьо-сивите надлъжни ивици отгоре на...

повече информация
Белоопашат мишелов

Белоопашат мишелов

(Buteo rufinus)Описание: Дължина на тялото: 50 – 61 см. Размах на крилата: 130 – 150 см По-едър е от обикновения мишелов. Оперението варира от светлооранжево до тъмнокафяво, най-често срещани са птиците с ръждив цвят. Характерни за вида са светлата опашка и тъмните...

повече информация
Белоглав лешояд

Белоглав лешояд

(Gyps fulvus)Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 230 – 265 см Маховите пера и опашката са черни, останалата част от оперението е бежово-кафява. Главата е покрита с къси бели пухови пера. Яката от пера в основата на врата е бяла при възрастните...

повече информация
Блестящ ибис

Блестящ ибис

(Plegadis falcinellus)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 см Оперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е дълъг и извит...

повече информация
Бял щъркел

Бял щъркел

(Ciconia ciconia)Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 180 – 218 см Оперението е бяло, като само маховите пера са черни. При възрастните клюнът и краката са яркочервени, докато при младите те са кафеникавочервени. В полет шията е изпъната. Храна...

повече информация
Бял ангъч

Бял ангъч

(Tadorna tadorna)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 100 – 120 смОперението е преобладаващо бяло, с тъмнозелена глава, широка кестенява ивица през гърдите и черни плещи. Подкрилията и надкрилията са бели, а маховите пера – черни. Храна и...

повече информация
Белобуза рибарка

Белобуза рибарка

(Chlidonias hybrida)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 см За разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с белите бузи и...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.