(Chlidonias hybrida)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 см За разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с белите бузи и...

повече информация