Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Б

Черен (боров) синигер

Черен (боров) синигер

(Periparus ater)Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 17 – 21 смГърлото и главата са черни, с бели бузи и бяло петно на тила, което липсва при другите синигери. Горната страна на тялото и крилата са сиви, а долната страна е белезникава. Храна и...

повече информация
Брезов певец

Брезов певец

(Phylloscopus trochilus)Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 22 смОперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от еловия певец (Phylloscopus collybita) по песента си, светлите крака и по-дългата крилна проекция....

повече информация
Буков певец

Буков певец

(Phylloscopus sibilatrix)Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 24 смНай-характерните белези са дългата и ясно изразена лимоненожълта вежда и лимоненожълтите гърди, гърло и бузи, които имат рязка граница с белия корем. Гърбът е зеленикав....

повече информация
Блатно шаварче

Блатно шаварче

(Acrocephalus scirpaceus)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 смОперението отгоре е кафяво, като кръстът му е малко по-червеникавокафяв. Светлата надочна ивица е по-добре изразена в частта си пред окото. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Белогуш дрозд

Белогуш дрозд

(Turdus torquatus)Описание: Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 38 – 42 смМъжкият наподобява кос, но има голямо бяло петно на гърдите (което е и най-характерният белег за вида). При женските то е мръснобяло, а при младите почти липсва. Мъжкият е и с...

повече информация

Бяла стърчиопашка

(Motacilla alba)Описание: Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 смЧесто срещан вид предимно около реки. Черно-бяла птица, малко по-голяма от врабче. Гърбът е сив. Гушата, гърдите, темето и вратът са черни. Челото и коремът са бели. Има дълга черна...

повече информация
Брегова лястовица

Брегова лястовица

(Riparia riparia)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 26 – 29 смОперението е изцяло кафяво, с изключение на корема и гушата, които са бели. Опашката е сравнително къса. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, които лови във въздуха. Обитава...

повече информация
Белогърб кълвач

Белогърб кълвач

(Dendrocopos leucotos)Описание: Дължина на тялото: 25 – 28 см. Размах на крилата: 40 – 45 смОперението е характерно черно-бяло. Главата е червена със светло чело. Гърбът на срещащия се у нас подвид (Dendrocopos leucotos lilfordi) е на черно-бели напречни ивици. Храна...

повече информация
Блед бързолет

Блед бързолет

(Apus pallidus)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 39 – 44 смТрудно отличим от черния бързолет по по-светлокафявото оперение, по-голямото бяло петно на гушата, контраста между по-светлите второстепенни махови пера и по-тъмните първостепенни...

повече информация
Бухал

Бухал

(Bubo bubo)Описание: Дължина на тялото: 59 – 73 см. Размах на крилата: 138 – 170 смНай-едрата наша сова. Оперението е черно-кафяво с характерни „уши“ и оранжев ирис. Гнезди в скални ниши в близост до открити пространства. Храна и местообитания: Храни се с бозайници...

повече информация
Белоока потапница

Белоока потапница

(Aythya nyroca)Описание: Дължина на тялото: 38 – 42 см. Размах на крилата: 60 – 67 смТъмнокафява патица с ярко откроено бяло подопашие, особено при възрастните. Гърбът е по-тъмен от страните на тялото. В полет се виждат ясно белият корем и белите махови пера с...

повече информация
Беловрата мухоловка

Беловрата мухоловка

(Ficedula albicollis)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 смОперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). От тях се отличава по бялата „якичка“ на мъжкия, изцяло тъмната...

повече информация
Биволска чапла

Биволска чапла

(Bubulcus ibis)Описание: Дължина на тялото: 45 – 52 см. Размах на крилата: 82 – 95 смОперението е преобладаващо бяло и може да бъде сбъркана с малката бяла чапла, но за разлика от нея има по-къси шия, клюн и крака, а тялото изглежда по-компактно. През размножителния...

повече информация
Блатна сова

Блатна сова

(Asio flammeus)Описание: Дължина на тялото: 33 – 40 см. Размах на крилата: 95 – 105 смОперението е жълто-кафяво с по-тъмни петна. Може да бъде сбъркана с горската ушата сова, но „ушите“ ѝ са по-къси и има тъмни върхове на крилата. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Белочела сврачка

Белочела сврачка

(Lanius nubicus)Описание: Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 смМъжките са черни отгоре, а женските – тъмносиви. И двата пола са с бяло чело, черни презочни ивици, бели надлъжни ивици на раменете, бели петна в основата на първостепенните махови...

повече информация
Белокрила рибарка

Белокрила рибарка

(Chlidonias leucopterus)Описание: Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 50 – 56 смГлавата, гърдите и коремът са черни, гърбът е тъмносив. Подкрилията също са черни и контрастират с белите махови пера. Надкрилията, кръстът и опашката са бели. При младите...

повече информация
Белобуза рибарка

Белобуза рибарка

(Chlidonias hybrida)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 смЗа разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с белите бузи и...

повече информация
Белочела рибарка

Белочела рибарка

(Sternula albifrons)Описание: Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 смНай-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх. Храна и...

повече информация
Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка)

(Fulica atra)Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см Размах на крилата: 70– 80 смЛесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия. Храна и местообитания: Храни се с трева, семена,...

повече информация
Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка

(Falco naumanni)Описание: Дължина на тялото: 27 – 33 см. Размах на крилата: 63 – 72 смТрудно отличим от черношипата ветрушка по по-късите криле и опашка и белите нокти на краката. Мъжките се отличават и по бежовите гърди и корем, синьо-сивите надлъжни ивици отгоре на...

повече информация
Белоопашат мишелов

Белоопашат мишелов

(Buteo rufinus)Описание: Дължина на тялото: 50 – 61 см. Размах на крилата: 130 – 150 смПо-едър е от обикновения мишелов. Оперението варира от светлооранжево до тъмнокафяво, най-често срещани са птиците с ръждив цвят. Характерни за вида са светлата опашка и тъмните...

повече информация
Белоглав лешояд

Белоглав лешояд

(Gyps fulvus)Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 230 – 265 смМаховите пера и опашката са черни, останалата част от оперението е бежово-кафява. Главата е покрита с къси бели пухови пера. Яката от пера в основата на врата е бяла при възрастните...

повече информация
Блестящ ибис

Блестящ ибис

(Plegadis falcinellus)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 смОперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е дълъг и извит...

повече информация
Бял щъркел

Бял щъркел

(Ciconia ciconia)Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 180 – 218 смОперението е бяло, като само маховите пера са черни. При възрастните клюнът и краката са яркочервени, докато при младите те са кафеникавочервени. В полет шията е изпъната. Храна...

повече информация
Бял ангъч

Бял ангъч

(Tadorna tadorna)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 100 – 120 смОперението е преобладаващо бяло, с тъмнозелена глава, широка кестенява ивица през гърдите и черни плещи. Подкрилията и надкрилията са бели, а маховите пера – черни. Храна и...

повече информация