Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Г

Голям ястреб

Голям ястреб

(Accipiter gentilis)Описание: Дължина на тялото: ♂ 49 – 56 см; ♀ 58 – 64 см Размах на крилата : ♂ 93 – 105 см; ♀ 108 – 127 см Има широки крила и дълга опашка, които му дават маневреност при ловуване между дървета и храсти. Възрастните са сиви отгоре и светли отдолу с...

повече информация
Гривеста чапла

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)Описание: Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 71 – 86 см Дребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“, която липсва при младите птици. В полет привличат вниманието белите...

повече информация
Голям воден бик

Голям воден бик

(Botaurus stellaris)Описание: Дължина на тялото: 69 – 81 см. Размах на крилата: 100 – 130 см Малко по-малък от сива чапла, но с по-компактно тяло. Оперението е жълто-кафяво, с черни щрихи. При опасност често застава неподвижно с изпънат нагоре клюн, сливайки се с...

повече информация
Голям корморан

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)Описание: Дължина на тялото: 77 – 94 см. Размах на крилата: 121 – 149 см Най-едрият от трите вида корморани, срещащи се в България. Има черно оперение с бели бузи и по едно бяло петно отстрани на хълбока (през размножителния период). Младите са...

повече информация
Голям гмурец

Голям гмурец

(Podiceps cristatus)Описание: Дължина на тялото: 46 – 51 см. Размах на крилата: 59 – 73 см Най-големият гмурец в Европа. Гърбът е сив, шията и бузите – бели, главата е с характерни „рогчета“. Младите имат характерни черно-бели ивици по бузите и главата. Храна и...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.