Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Г

Горска зидарка

Горска зидарка

(Sitta europaea)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 16 – 18 смОперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата. Гърдите, коремът и особено страните на тялото са ръждиви. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Голям синигер

Голям синигер

(Parus major)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 смНай-често срещаният синигер у нас. Главата е черна с бели бузи. Коремът е жълт, разделен от черна надлъжна ивица, която при мъжките е по-широка отколкото при женските. При младите тя почти липсва. Гърбът е...

повече информация
Голямо белогушо коприварче

Голямо белогушо коприварче

(Sylvia communis)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 19 – 23 смМъжкият е със сива глава и бузи, които контрастират с бялата гуша. Женската е с кафеникава глава. Гърдите имат розов оттенък, гърбът е сиво-кафяв. При кацнала птица ръждивокафявите...

повече информация
Градинско коприварче

Градинско коприварче

(Sylvia borin)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 смОперението отгоре е сиво-кафяво, а отдолу е бяло със сив или бежов оттенък. Най-характерният белег за вида е сиво-синьото петно отстрани, което прелива към светлокафявите страни на...

повече информация
Голямо черноглаво коприварче

Голямо черноглаво коприварче

(Sylvia atricapilla)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 20 – 23 смОперението е изцяло сиво с характерно черно теме при мъжките и кафяво при женските и младите. Храна и местообитания: Храни се с насекоми. Обитава широколистни гори с богат...

повече информация
Градински присмехулник

Градински присмехулник

(Hippolais icterina)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 20 – 24 смГърбът е сиво-зелен, а коремът е равномерно жълт. Има бледа къса вежда от основата на клюна до окото. Може да се сбърка с брезов певец (Phylloscopus trochilus), но за разлика от...

повече информация
Голям маслинов присмехулник

Голям маслинов присмехулник

(Hippolais olivetorum)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 смОперението отгоре е сиво, а отдолу – сиво-бяло. Отличава се от малкия маслинов присмехулник по по-големите размери и светлия „панел“ на крилото, видим при прибрани крила. Храна...

повече информация
Градинска червеноопашка

Градинска червеноопашка

(Phoenicurus phoenicurus)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 смМъжките са с черна гуша, оранжево-червени гърди, бяло чело и сиви глава, тил и гръб. Женската е сиво-кафява отгоре и белезникава отдолу. Опашката е червена и при двата пола....

повече информация
Гурлю (воден кос)

Гурлю (воден кос)

(Cinclus cinclus)Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 30 смМалко по-дребен от кос. С изключение на шията и гърдите, които са бели, останалото оперение е кафяво. Храна и местообитания: Храни се с ларви на ручейници, дребни рибки, ракообразни...

повече информация
Горска бъбрица

Горска бъбрица

(Anthus trivialis)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 смЧесто може да се види кацнала по дървета или храсти и по-рядко на земята. Гърбът е сиво-кафяв с надлъжни щрихи, коремът е бял. Гърдите и страните на тялото са жълтеникави с ясно...

повече информация
Градска лястовица

Градска лястовица

(Delichon urbicum)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 26 – 29 смПодобно на селската лястовица, отгоре е черна, но кръстът е бял. Опашката не е толкова дълга и не е толкова дълбоко врязана като на селската лястовица. Цялата долна страна е бяла....

повече информация
Горска чучулига

Горска чучулига

(Lullula arborea)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 27 – 30 смНай-характерният белег е черно-бялото петно в основата на най-външните махови пера, което се вижда най-добре, когато птицата е кацнала. Надочните ивици са бели и дълги и продължават...

повече информация
Голям пъстър кълвач

Голям пъстър кълвач

(Dendrocopos major)Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 44 смОт другите пъстри кълвачи се разпознава по размера, черната ивица, която достига до края на тила и продължава надолу към раменете и към предната част на гърдите. Друг основен...

повече информация
Горска улулица

Горска улулица

(Strix aluco)Описание: Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 81 – 96 смЕдна от широко разпространените сови у нас, но трудна за наблюдение. Оперението е от сиво-кафяво до ръждивокафяво с ясно очертан лицев диск и тъмни очи. Храна и местообитания: Храни се...

повече информация
Горска ушата сова

Горска ушата сова

(Asio otus)Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 86 – 98 смИма характерни „уши“, които са по-дълги от тези при блатната сова, тялото е издължено. Оперението е ръждивокафяво със стреловидни петна по гърдите и корема. Лицевият диск е ясно очертан,...

повече информация
Обикновена гургулица

Обикновена гургулица

(Streptopelia turtur)Описание: Дължина на тялото: 25 – 27 см. Размах на крилата: 49 – 55 смПочти с размерите на гугутка. Има кафяво-оранжеви крила, сиви тяло и глава и бяло петно с черни ивици отстрани на врата. Опашката е тъмна с бели краища, а коремът и слабините –...

повече информация
Глухар

Глухар

(Tetrao urogallus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 74 – 90 см; ♀ 54 – 63 см. Размах на крилата: 87 – 125 смЕдри кокошеви птици. Мъжките са с черно-кафяво оперение, с червена вежда и бяло петно в предната част на крилете. Женските са значително по-дребни с по-семпло...

повече информация
Голяма пъструшка

Голяма пъструшка

(Porzana porzana)Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 смНаподобява крещалец, но е с по-къс клюн, който е червен в основата си. Оперението е преобладаващо кафяво с бяло напетняване. Храна и местообитания: Храни се с безгръбначни животни....

повече информация
Градинска овесарка

Градинска овесарка

(Emberiza hortulana)Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 смМъжкият има сиви гуша и глава с жълти мустаци и гърло. Коремът е оранжев с рязка граница със сивите гърди. Женските и младите наподобяват мъжките, но сивото по гърдите прелива...

повече информация
Голяма бяла чапла

Голяма бяла чапла

(Egretta alba)Описание: Дължина на тялото: 85 – 100 см. Размах на крилата: 145 – 170 смОперението е изцяло бяло. Значително по-едра от малката бяла чапла и с по-дълъг врат. В полет се виждат значително по-дългите ѝ крака. През размножителния период клюнът е с тъмен...

повече информация
Гарван

Гарван

(Corvus corax)Описание: Дължина на тялото: 54 – 67 см. Размах на крилата: 115 – 150 смНай-едрата вранова птица. Оперението е изцяло черно, с метален блясък. Клюнът е масивен, опашката е дълга с клиновидна форма. Има характерно обаждане. Често лети по двойки....

повече информация
Градинска дърволазка

Градинска дърволазка

(Certhia brachydactyla)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 смПрилича на горската дърволазка, но се отличава по кафеникавата долна част на корема и слабините, по-дълг клюн, по-къс нокът на задния пръст и не толкова ясно изразената вежда....

повече информация
Горска дърволазка

Горска дърволазка

(Certhia familiaris)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 смОперението отгоре е кафяво с пъстрини, отдолу е изцяло бяло. Има ясно изразена бяла вежда. Първостепенните махови пера са с размити светлокафяви краища. Храна и местообитания:...

повече информация
Гугутка

Гугутка

(Streptopelia decaocto)Описание: Дължина на тялото: 31 – 34 см. Размах на крилата: 48 – 56 смЧесто срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и белите върхове на...

повече информация
Гривяк

Гривяк

(Columba palumbus)Описание: Дължина на тялото: 38 – 43 см. Размах на крилата: 68 – 77 смВидимо по-едър от скалните и полудивите гълъби. Оперението е сиво с характерно бяло петно отстрани на врата. В полет ясно се вижда широка бяла напречна ивица по средата на крилото....

повече информация
Гривеста рибарка

Гривеста рибарка

(Sterna sandvicensis)Описание: Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 85 – 97 смОперението отдолу е бяло, а отгоре – пепеляво-сиво, върховете на крилата са по-тъмни. Главата и тилът са черни с характерна „грива“. Може да бъда сбъркана с дебелоклюната...

повече информация
Голям горски водобегач

Голям горски водобегач

(Tringa ochropus)Описание: Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 39 – 44 смХарактерни за вида са тъмният гръб и крила, които от разстояние изглеждат черни. Гърдите са напетнени, рязко отделени от белия корем. Краката са сиво-зелени. Крилата отдолу са с...

повече информация
Горски бекас

Горски бекас

(Scolopax rusticola)Описание: Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 55 – 65 смС размерите на гълъб, оперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. На главата има напречни широки и тъмни ивици. Храна и местообитания: Храни се основно с червеи и ларви и...

повече информация
Голям ястреб

Голям ястреб

(Accipiter gentilis)Описание: Дължина на тялото: ♂ 49 – 56 см; ♀ 58 – 64 смРазмах на крилата : ♂ 93 – 105 см; ♀ 108 – 127 смИма широки крила и дълга опашка, които му дават маневреност при ловуване между дървета и храсти. Възрастните са сиви отгоре и светли отдолу с...

повече информация
Гривеста чапла

Гривеста чапла

(Ardeola ralloides)Описание: Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 71 – 86 смДребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“, която липсва при младите птици. В полет привличат вниманието белите...

повече информация
Голям воден бик

Голям воден бик

(Botaurus stellaris)Описание: Дължина на тялото: 69 – 81 см. Размах на крилата: 100 – 130 смМалко по-малък от сива чапла, но с по-компактно тяло. Оперението е жълто-кафяво, с черни щрихи. При опасност често застава неподвижно с изпънат нагоре клюн, сливайки се с...

повече информация
Голям корморан

Голям корморан

(Phalacrocorax carbo)Описание: Дължина на тялото: 77 – 94 см. Размах на крилата: 121 – 149 смНай-едрият от трите вида корморани, срещащи се в България. Има черно оперение с бели бузи и по едно бяло петно отстрани на хълбока (през размножителния период). Младите са...

повече информация
Голям гмурец

Голям гмурец

(Podiceps cristatus)Описание: Дължина на тялото: 46 – 51 см. Размах на крилата: 59 – 73 смНай-големият гмурец в Европа. Гърбът е сив, шията и бузите – бели, главата е с характерни „рогчета“. Младите имат характерни черно-бели ивици по бузите и главата. Храна и...

повече информация