Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

З

Зеленоглава патица

Зеленоглава патица

(Anas platyrhynchos)Описание: Дължина на тялото: 50 – 60 см. Размах на крилата: 81 – 95 см Най-разпространената патица. Мъжките са с металиковозелена глава, бял пръстен на шията и кафяви гърди. Останалата част на тялото е светлосива. Женските са с кафяво оперение с...

повече информация
Зимно бърне

Зимно бърне

(Anas crecca)Описание: Дължина на тялото: 34 – 38 см. Размах на крилата: 53 – 59 см Най-дребната наша патица. Мъжките са с преобладаващо пепелявосиво оперение с бяла ивица отстрани на тялото, жълто подопашие, кестенява глава и тъмнозелена презочна ивица. Женските са с...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.