Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

К

Качулат синигер

Качулат синигер

(Lophophanes cristatus)Описание: Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 смГлавата е с ясно изразена качулка, гърлото е черно, а горната част на крилата и гърбът са кафяви. Гърдите и коремът са бели. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, паяци...

повече информация
Крайбрежно шаварче

Крайбрежно шаварче

(Acrocephalus schoenobaenus)Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 смХарактерна е дълга светла вежда, която достига до края на темето. Темето, гърбът, а понякога и гърдите са напетнени. В полет се вижда жълтеникаво-кафявият кръст,...

повече информация
Кос

Кос

(Turdus merula)Описание: Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 34 – 38 смЕдна от най-често срещаните птици в горите и в градските паркове. Мъжкият е изцяло черен с яркожълт клюн и жълт кръг около окото. Женските и младите са оперени в черно-кафяво. Храна и...

повече информация
Качулата чучулига

Качулата чучулига

(Galerida cristata)Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 30 – 35 смОперението е сиво-кафяво, опашката е преобладаващо тъмна със сиво-кафява среда и кафяви крайни пера. От другите чучулиги се отличава по ясно видимата качулка на главата. Храна и...

повече информация
Европейски козодой

Европейски козодой

(Caprimulgus europaeus)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 52 – 59 смНощно активна птица, която трудно може да се наблюдава. В полет прилича на едра лястовица. През деня почива кацнал на клоните, а оперението му наподобява дървесната кора. Има...

повече информация
Черна качулата потапница

Черна качулата потапница

(Aythya fuligula)Описание: Дължина на тялото: 40 – 47 см. Размах на крилата: 65 – 72 смМъжките са с черно оперение с бели страни на тялото. Женските са кафяви с по-тъмен гръб. И при двата пола има качулка, но тя е по-голяма при мъжките. Храна и местообитания: Храни се...

повече информация
Кафявоглава потапница

Кафявоглава потапница

(Aythya ferina)Описание: Дължина на тялото: 42 – 49 см. Размах на крилата: 67 – 75 смМъжкият е с кафява глава, пепелявосиво тяло, черни гърди и опашка. Женската е с изцяло сиво-кафяво оперение. Храна и местообитания: Храни се с водни безгръбначни животни и растителни...

повече информация
Клопач

Клопач

(Anas clypeata)Описание: Дължина на тялото: 44–52 см     Размах на крилата : 73–82 см Има широк лопатовиден клюн. Мъжките са със зелена глава, бели гърди и корем, тялото отстрани е кестеняво. Женските са наподобяват женска зеленоглава патица, но се отличават по...

повече информация
Качулата кукувица

Качулата кукувица

(Clamator glandarius)Описание: Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 55 – 65 смФормата на тялото наподобява тази на обикновената кукувица, но опашката е по-дълга, а крилата са по-широки и със по-заоблени върхове. Гърбът е тъмен с бели петна, а коремът и...

повече информация
Европейско канарче

Европейско канарче

(Serinus serinus)Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 20 смПри мъжките гърдите, главата и кръстът са лимоненожълти, бузите са по-тъмни. Гърбът е жълто-зелен с черни щрихи. Страните на тялото са светли с черни чертички. Женските са с...

повече информация
Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка

(Larus cachinnans)Описание: Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 смТрудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака, по-тъмните очи, черните петна на...

повече информация
Късокрил кюкавец

Късокрил кюкавец

(Actitis hypoleucos)Описание: Дължина на тялото: 18 – 20 см. Размах на крилата: 32 – 35 смТялото е компактно с характерен силует. Най-лесно се разпознава по поведението и по положението на тялото: често движи опашката си нагоре-надолу и тялото му е разположено...

повече информация
Калугерица

Калугерица

(Vanellus vanellus)Описание: Дължина на тялото: 28 – 31 см Размах на крилата: 70 –76 смС размерите на гълъб. Оперението по гърба е зеленикаво-черно с метален отблясък, коремът е бял, главата е с качулка. В полет прави впечатление контрастът между белите подкрилия и...

повече информация
Кафявокрил огърличник

Кафявокрил огърличник

(Glareola pratincola)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 смОперението отгоре е кафяво, гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“, коремът е бял. Долната част на крилете е червено-кафява с бяла ивица в задната част на крилото, за...

повече информация
Кокилобегач

Кокилобегач

(Himantopus himantopus)Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 70 смИма дълги и червени крака. Крилата и отдолу и отгоре са черни. Шията, гърдите, коремът, опашката, кръстът и част от гърба са бели. Мъжките имат черно по главата и задната част на...

повече информация
Крещалец (воден дърдавец)

Крещалец (воден дърдавец)

(Rallus aquaticus)Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 смНай-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът е кафяв с напетнявания. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Черношипа ветрушка (Керкенез)

Черношипа ветрушка (Керкенез)

(Falco tinnunculus)Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 смНай-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е червено-кафяв с тъмни петна. При...

повече информация
Късопръст ястреб

Късопръст ястреб

(Accipiter brevipes)Описание: Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 смПодобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Къдроглав пеликан

Къдроглав пеликан

(Pelecanus crispus)Описание: Дължина на тялото: 160 – 180 см. Размах на крилата: 270 – 320 смЕдна от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е сиво-бяло, перата на главата са къдрави, клюнът е голям с яркочервена „торба“ през размножителния период. Ирисът...

повече информация
Колхидски фазан

Колхидски фазан

(Phasianus colchicus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 70 – 90 см (вкл. 35 – 45 см опашка); ♀ 55 – 70 см (вкл. 20 – 25 см опашка)Характерна кокошева птица. Мъжките имат черна глава, често с бял пръстен около шията, червена „маска“ около очите и дълги опашни пера с...

повече информация