Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

К

Каспийска жълтонога чайка

Каспийска жълтонога чайка

(Larus cachinnans)Описание: Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 см Трудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака, по-тъмните очи, черните петна...

повече информация
Късокрил кюкавец

Късокрил кюкавец

(Actitis hypoleucos)Описание: Дължина на тялото: 18 – 20 см. Размах на крилата: 32 – 35 см Тялото е компактно с характерен силует. Най-лесно се разпознава по поведението и по положението на тялото: често движи опашката си нагоре-надолу и тялото му е разположено...

повече информация
Калугерица

Калугерица

(Vanellus vanellus)Описание: Дължина на тялото: 28 – 31 см Размах на крилата: 70 –76 см С размерите на гълъб. Оперението по гърба е зеленикаво-черно с метален отблясък, коремът е бял, главата е с качулка. В полет прави впечатление контрастът между белите подкрилия и...

повече информация
Кафявокрил огърличник

Кафявокрил огърличник

(Glareola pratincola)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см Оперението отгоре е кафяво, гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“, коремът е бял. Долната част на крилете е червено-кафява с бяла ивица в задната част на крилото, за...

повече информация
Кокилобегач

Кокилобегач

(Himantopus himantopus)Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 70 см Има дълги и червени крака. Крилата и отдолу и отгоре са черни. Шията, гърдите, коремът, опашката, кръстът и част от гърба са бели. Мъжките имат черно по главата и задната част на...

повече информация
Крещалец (воден дърдавец)

Крещалец (воден дърдавец)

(Rallus aquaticus)Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 см Най-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът е кафяв с напетнявания. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Черношипа ветрушка (Керкенез)

Черношипа ветрушка (Керкенез)

(Falco tinnunculus)Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 см Най-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е червено-кафяв с тъмни петна. При...

повече информация
Късопръст ястреб

Късопръст ястреб

(Accipiter brevipes)Описание: Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 см Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Къдроглав пеликан

Къдроглав пеликан

(Pelecanus crispus)Описание: Дължина на тялото: 160 – 180 см. Размах на крилата: 270 – 320 см Една от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е сиво-бяло, перата на главата са къдрави, клюнът е голям с яркочервена „торба“ през размножителния период. Ирисът...

повече информация
Колхидски фазан

Колхидски фазан

(Phasianus colchicus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 70 – 90 см (вкл. 35 – 45 см опашка); ♀ 55 – 70 см (вкл. 20 – 25 см опашка) Характерна кокошева птица. Мъжките имат черна глава, често с бял пръстен около шията, червена „маска“ около очите и дълги опашни пера с...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.