Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

П

Полубеловрата мухоловка

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21–24 смОперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и беловратата мухоловка (Ficedula albicollis). От тях се отличава по това, че бялата „якичка“ на мъжкия достига до...

повече информация
Поен дрозд

Поен дрозд

(Turdus philomelos)Описание: Дължина на тялото: 20 – 23 см. Размах на крилата: 33 – 36 смОперението на гърба е кафяво, а на корема е светло с капковидни петна и с охрист оттенък по гърдите. От разстояние може да се сбърка с имеловия дрозд, който обаче е по-едър,...

повече информация
Пъстър скален дрозд

Пъстър скален дрозд

(Monticola saxatilis)Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 30 – 35 смМъжкият е със сини глава и гръб, ръждив корем и бяло петно на кръста. Женските и младите са кафеникави с люсповидно напетняване и ръждива опашка. Храна и местообитания: Храни се...

повече информация
Пъстрогуша завирушка

Пъстрогуша завирушка

(Prunella collaris)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 смОперението е сиво-кафяво по гърба, ръждиво по корема и сиво по главата. Гърлото е бяло с множество черни петънца. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава...

повече информация
Планинска стърчиопашка

Планинска стърчиопашка

(Motacilla cinerea)Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 27 смВ сравнение с другите стърчиопашки има най-дългата опашка и най-късите крака.Сивите гръб, глава и черната шия контрастират с жълтия корем и правят стърчиопашката лесна за...

повече информация
Полска бъбрица

Полска бъбрица

(Anthus campestris)Описание: Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 28 – 30 смОперението отгоре е светло сиво-кафяво, коремът и гърдите са бели, като отстрани на гърдите има фино напетняване. Има тъмна презочна и бяла надочна ивица. Младите са с ясно...

повече информация
Полска чучулига

Полска чучулига

(Alauda arvensis)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 30 – 36 смНай-често срещаната чучулига у нас. Оперението е сиво-кафяво, крилете отдолу са сивкави с бял кант на маховите пера, опашката е с бели външни пера. Качулката е малка и не е толкова...

повече информация
Папуняк

Папуняк

(Upupa epops)Описание: Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 44 – 48 смОперението на главата и гърдите е охристо, крилата са раирани в черно и бяло. Клюнът е сравнително дълъг и слабо закривен надолу. Най-характерният белег е гребенът на главата, който...

повече информация
Полска яребица

Полска яребица

(Perdix perdix)Описание: Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 45 – 48 смОперението е сиво-кафяво. Челото, бузите и гърлото са канелено-кафяви. Коремът е с голямо тъмнокафяво петно при мъжките и по-малко или почти липсващо при женските. Среща се предимно в...

повече информация
Планински кеклик

Планински кеклик

(Alectoris graeca)Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 46 – 53 смВид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна. Храна и местообитания: Храни...

повече информация
Полски цвъркач

Полски цвъркач

(Locustella naevia)Описание: Дължина на тялото: 12–13 см Размах на крилата : 15–19 смОперението е сиво-кафяво с по-тъмни петна по горната страна на тялото и сиво-бяло по гърдите и корема. От крайбрежното шаварче се отличава по липсата на светла вежда и напетнетото...

повече информация
Пернатонога кукумявка

Пернатонога кукумявка

(Aegolius funereus)Описание: Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 62 смОперението на горната страна на тялото е кафяво със светли петънца. Долната страна на тялото е светла с кафяви петна. Младите са изцяло шоколадовокафяви и без светли петна. Храна...

повече информация
Полско врабче

Полско врабче

(Passer montanus)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 смНай-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите видове...

повече информация
Посевна врана

Посевна врана

(Corvus frugilegus)Описание: Дължина на тялото: 41 – 49 см. Размах на крилата: 81 – 94 смИзцяло черна птица със светла гола кожа около основата на клюна. За разлика от гарвана, има по-малки размери, клюнът ѝ не е толкова масивен и опашката е леко заоблена, а не...

повече информация
Полски блатар

Полски блатар

(Circus cyaneus)Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 97 – 118 смВ оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни (повече от тези на степния блатар). Подкрилията са светли без напетнявания, за разлика от тези...

повече информация
Пъдпъдък

Пъдпъдък

(Coturnix coturnix)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см.Оперението е бежово-кафяво с надлъжни щрихи по тялото. Мъжкият е с черно гърло, а при женската то е светло. По-често може да се чуе, отколкото да се види. Обаждането наподобява...

повече информация