Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

П

Полски блатар

Полски блатар

(Circus cyaneus)Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 97 – 118 см В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни (повече от тези на степния блатар). Подкрилията са светли без напетнявания, за разлика от тези...

повече информация
Пъдпъдък

Пъдпъдък

(Coturnix coturnix)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см. Оперението е бежово-кафяво с надлъжни щрихи по тялото. Мъжкият е с черно гърло, а при женската то е светло. По-често може да се чуе, отколкото да се види. Обаждането наподобява...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.