Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С

Западна скална зидарка

Западна скална зидарка

(Sitta neumayer)Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 смПрилича на горската зидарка, но е по-едра, с по-дълъг клюн и местообитанието ѝ е различно. Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата....

повече информация
Син синигер

Син синигер

(Cyanistes caeruleus)Описание: Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 смКоремът е жълт без черна ивица по средата, главата е светла с черна презочна ивица и синьо теме. Яката, крилата и опашката са сини, а гърбът е жълто-зелен. Храна и...

повече информация
Сива мухоловка

Сива мухоловка

(Muscicapa striata)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 смГърбът е сиво-кафяв, гърдите са бели с напетнявания, главата също е напетнена. При наблюдение от по-близко разстояние ясно се виждат четинките около клюна. Младите приличат на...

повече информация
Свилено шаварче

Свилено шаварче

(Cettia cetti)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 19 смОперението от горната страна на тялото е червено-кафяво, а отдолу – сиво-бяло. Опашката често е щръкнала нагоре. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава...

повече информация
Син скален дрозд

Син скален дрозд

(Monticola solitarius)Описание: Дължина на тялото: 21 – 23 см. Размах на крилата: 35 – 40 смМъжките са с тъмносиньо оперение с по-тъмни криле. Женските отгоре са кафяви, а отдолу по-светли с напречни ивици. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, паяци, червеи,...

повече информация
Сиво каменарче

Сиво каменарче

(Oenanthe oenanthe)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 26 – 32 смВ оперението преобладава сивият цвят. Мъжкият има черна презочна ивица, която покрива и част от бузата. Крилата са изцяло черни и имат рязка граница със сивия гръб. Женските са...

повече информация
Северен славей

Северен славей

(Luscinia luscinia)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 24 – 26 смОперението е сиво-кафяво отгоре и по-светло отдолу. От южния славей се отличава по напетнените гърди и по-малко ръждивата опашка. Храна и местообитания: Храни се с ларви и...

повече информация
Сивогуша завирушка

Сивогуша завирушка

(Prunella modularis)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 19 – 21 смЧесто пее от върха на храсти и дървета. Оперението е кафеникаво с черни надлъжни напетнявания, подобно на врабче, но гушата и вратът са сиви, а клюнът е тънък. Храна и...

повече информация
Селска лястовица

Селска лястовица

(Hirundo rustica)Описание: Дължина на тялото: 17 – 21 см. Размах на крилата: 32 – 35 смОтгоре е изцяло черна. Гърдите и коремът са бели, гърлото е ръждиво, а гушата е черна с ясно очертана граница. Най-характерният белег е дългата силно врязана опашка. Може да се...

повече информация
Скална лястовица

Скална лястовица

(Ptyonoprogne rupestris)Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 32 смОперението е сиво-кафяво с по-светли гърди и тъмни подкрилия. По върха на опашката има овални бели петна. Наподобява бреговата лястовица, но за разлика от нея опашката ѝ не е...

повече информация
Среден пъстър кълвач

Среден пъстър кълвач

(Dendrocopos medius)Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 смЧерната ивица по бузата не се свързва с тила, клюна и раменете. Коремът е слабо напетнен, а слабините са бледо розово-червени. Темето е изцяло червено при двата пола и всички...

повече информация
Сирийски пъстър кълвач

Сирийски пъстър кълвач

(Dendrocopos syriacus)Описание: Дължина на тялото: 23 – 25 см. Размах на крилата: 38 – 44 см.Черната ивица по бузата не достига тила, а само свързва клюна с раменете. Има слабо напетняване по страните на корема, а червеното подопашие е бледо. Подобно на големия пъстър...

повече информация
Сив кълвач

Сив кълвач

(Picus canus)Описание: Дължина на тялото: 27 – 30 см. Размах на крилата: 45 – 50 см.Прилича на зеления кълвач, но е малко по-дребен и главата му е сива. Възрастните са със зелен гръб и надкрилия, жълто-зелен кръст и светъл корем. Мустакът е черен, по-тесен при...

повече информация
Синявица

Синявица

(Coracias garrulus)Описание: Дължина на тялото: 29 – 32 см. Размах на крилата: 52 – 57 смОперението е лазурносиньо с кафяви гръб и плещи. Храна и местообитания: Храни се основно с едри насекоми (бръмбари, скакалци и др). Обитава пасища, ливади и екстензивно...

повече информация
Средиземноморски буревестник

Средиземноморски буревестник

(Puffinus yelkouan)Описание: Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 смОперението отгоре на тялото е тъмнокафяво, а отдолу е бяло. Подопашието е тъмно. Храна и местообитания: Храни се с риба, ракообразни и мекотели. Обитава морски крайбрежия и...

повече информация
Скално врабче

Скално врабче

(Petronia petronia)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 21 – 23 смОперението е сиво-кафяво, клюнът е масивен, има широки тъмни и светли ивици на главата. На гушата има малко жълто петно, което невинаги е видимо. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Сива сврачка

Сива сврачка

(Lanius excubitor)Описание: Дължина на тялото: 21 – 26 см. Размах на крилата: 30 – 36 смГърбът и темето са сиви, презочната ивица е черна, крилата също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. Отличава се от черночелата сврачка (Lanius minor)...

повече информация
Средиземноморски сокол

Средиземноморски сокол

(Falco eleonorae)Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см. Размах на крилата: 87 – 104 смИма две фази на оперението. При тъмната фаза оперението е изцяло черно-кафяво с по-светли основи на маховите пера. Птиците във светла фаза наподобяват сокол орко, но са с тъмна...

повече информация
Сива чучулига

Сива чучулига

(Calandrella rufescens)Описание: Дължина на тялото: 13–14 см Размах на крилата : 24–32 смНаподобява късопръстата чучулига, но за разлика от нея е по-дребна, има напетняване на гърдите (подобно на полска чучулига) и има по-къси клюн. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Сива овесарка

Сива овесарка

(Emberiza calandra)Описание: Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 26 – 32 смПо-едра е от другите овесарки. Оперението ѝ е сиво-кафяво с множество по-тъмни петна както по гърба и главата, така и по корема. Храна и местообитания: Храни се с насекоми и...

повече информация
Сивоглава овесарка

Сивоглава овесарка

(Emberiza cia)Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 смШията и главата са сиви с черни надлъжни ивици. Долната страна е керемиденочервена, рязко отграничена от сивата шия. При женските границата не е толкова явна и цветовете преливат....

повече информация
Обикновен скорец

Обикновен скорец

(Sturnus vulgaris)Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 42 смС размерите на кос, но за разлика от него се среща в открити пространства. Възрастните са изцяло черни с метални отблясъци на перата. Клюнът е жълт. Младите са еднообразно...

повече информация
Сива врана

Сива врана

(Corvus cornix)Описание: Дължина на тялото: 44 – 51 см. Размах на крилата: 84 – 100 смГърбът, коремът и подкрилията са сиви. Главата, гушата, гърдите, опашката и маховите пера на крилата са черни. Среща се в най-разнообразни местообитания, включително и в селищата....

повече информация
Сокерица

Сокерица

(Nucifraga caryocatactes)Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 49 – 53 смТялото е тъмнокафяво с бели надлъжни пръски. Главата отгоре и крилата са изцяло тъмни без петна, а подопашката и краищата на опашката са бели. Храна и местообитания: Храни...

повече информация
Сврака

Сврака

(Pica pica)Описание: Дължина на тялото: 40 – 51 см. Размах на крилата: 52 – 60 смВ оперението преобладава черният цвят, само коремът и краищата на крилата са бели. Опашката е дълга и клиновидна. Храна и местообитания: Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с...

повече информация
Сойка

Сойка

(Garrulus glandarius)Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 54 – 58 смСиво-кафява птица с тъмни краища на крилата и черна опашка. Покривните пера на надкрилията са металиковосини с черни резки. Има ясно видим черен мустак, кръстът и подопашието са...

повече информация
Скалолазка

Скалолазка

(Tichodroma muraria)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 30 – 35 смТялото е тъмносиво, а крилата са тъмночервени с бели петна по първостепенните махови пера. Клюнът е сравнително дълъг и закривен. През гнездовия сезон мъжкият е с черни гуша и...

повече информация
Скален гълъб

Скален гълъб

(Columba livia)Описание: Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 62 – 68 смИма дива и одомашнена форма. Домашният (полудив) гълъб (Columba livia f. domestica) произхожда от дивия скален гълъб (Columba livia livia). Скалният гълъб е светлосив, с черен ръб на...

повече информация
Средиземноморска жълтонога чайка

Средиземноморска жълтонога чайка

(Larus michahellis)Описание: Дължина на тялото: 52–58 см. Размах на крилата: 120–140 смНай-често срещаната наша чайка. Трудно отличима от каспийската жълтонога чайка. Отличава се основно по по-късия и по-дебел клюн с голямо червено петно при върха, по-късите крака и...

повече информация
Средна бекасина

Средна бекасина

(Gallinago gallinago)Описание: Дължина на тялото: 23 – 28 см. Размах на крилата: 39 – 45 смОперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. Формата на тялото е заоблена, клюнът е дълъг. Коремът е бял без напетнявания, за разлика от този на голямата бекасина, която има и...

повече информация
Саблеклюн

Саблеклюн

(Recurvirostra avosetta)Описание: Дължина на тялото: 42 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 77 смИма характерен завит нагоре клюн. Оперението е преобладаващо бяло. Главата и върховете на крилата са черни, на гърба и горната част на крилата има надлъжни черни ивици....

повече информация
Стридояд

Стридояд

(Haematopus ostralegus)Описание: Дължина на тялото: 39 – 44 см. Размах на крилата: 72 – 83 смОперението на главата и гърба е черно, горната част на крилата също са черни с надлъжна бяла ивици. Гърдите, коремът и подопашието са бели. Клюнът е дълъг и червен. Храна и...

повече информация
Средна пъструшка

Средна пъструшка

(Porzana parva)Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 34 – 39 смОтдолу оперението на мъжките е сиво-синьо, а на женските – сиво-бяло. Гърбът и при двата пола е кафяв с надлъжни черни ивици. Храна и местообитания: Храни се с безгръбначни животни....

повече информация
Сокол скитник

Сокол скитник

(Falco peregrinus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 38 – 35 см; ♀ 46 – 51 смРазмах на крилата : ♂ 89 – 100см; ♀ 104 – 113смЕдър сокол с масивно тяло и широки заострени крила. Полетът му е активен с много плитки махове. Отгоре е сив с характерен по-светъл кръст, а отдолу...

повече информация
Сокол орко

Сокол орко

(Falco subbuteo)Описание: Дължина на тялото: 29 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 смКрилата са дълги и заострени. Възрастните са с червени слабини, които контрастират със светлия, надлъжно напетнен корем и тъмносивия гръб. Главата е с тъмна „качулка“ и широки черни...

повече информация
Скален орел

Скален орел

(Aquila chrysaetos)Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 190 – 225 смПрофилът при реене, подобно на мишеловите и тръстиковия блатар, е характерен V-образен, но размерът е значително по-голям. Младите са с големи бели петна от долната страна на...

повече информация
Сива чапла

Сива чапла

(Ardea cinerea)Описание: Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 155 – 175 смНай-разпространената и едра чапла в България. Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти. Храна и местообитания: Храни се с риба, земноводни,...

повече информация
Среден (качулат) корморан

Среден (качулат) корморан

(Phalacrocorax aristotelis)Описание: Дължина на тялото: 68 – 78 см. Размах на крилата: 95 – 110 смУ нас се среща подвидът средиземноморски среден корморан Phalacrocorax aristotelis desmaresti. Оперението на възрастните е черно с металнозелен отблясък и качулка от пера...

повече информация
Сива патица

Сива патица

(Anas strepera)Описание: Дължина на тялото: 46 – 56 см. Размах на крилата: 78 – 90 см. Оперението на мъжките е сиво-кафяво, с черно подопашие и черни и бели второстепенни махови пера (крилно огледало), коремът е светъл. Женските наподобяват зеленоглавата патица, но са...

повече информация
Сива гъска

Сива гъска

(Anser anser)Описание: Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 смПо-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица на края на опашката. Храна...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.