(Anser anser)Описание: Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 смПо-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица на края на опашката. Храна...

повече информация