Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Подкрепете една от най-успешните природозащитни дейности на Българското дружество за защита на птиците – строеж и поддържане на платформи, където защитени птици отглеждат безопасно малките си! 

Специалните дървени конструкции, монтирани във водоеми, осигуряват безопасно гнездене на редките къдроглави пеликани. Именно заради тях видът увеличи през последните години местата, където гнезди у нас. Платформите са причината и за нарастването на броя на успешно отгледаните малки!

sparrows-branches-trees-many-birds-trees-birds-background-mountains
© Богдан Боев/Полско врабче

Къдроглавите пеликани по Дунав

През последните 60 години в България имаше само 1 място, където гнездеше застрашеният къдроглав пеликан – в езерото Сребърна. Но през 2016 г. няколко наколни дървени платформи в природен парк „Персина“, изградени от БДЗП и ДПП „Персина“, промениха това. Днес видът отглежда малките си на цели три места у нас, като най-новото от тях се сформира тази година в защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Причината – платформите, които поставихме там!

 

 

© Богдан Боев/Полско врабче

Речните рибарки на „Пода“

Речните рибарки в Защитена местност „Пода“ гнездят единствено върху поставените от БДЗП платформи. Над 450 двойки избират да отглеждат малките си върху тях всяка година. Друго подходящо място за гнездене на вида в района няма.

 

© Георги Герджиков/Полско врабче
© Веселин Златев/Домашно врабче

Платформите, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници.

Тези сигурни домове се нуждаят от ремонт и поддръжка.

Разходите са насочени към закупуване на строителни материали – дървен материал, метални решетки, крепежни елементи, транспорт.

© Веселин Златев/Домашно врабче
© Св. Спасов/Домашно врабче

Как да помогна?

Подкрепете работата ни като дарите онлайн на сайта ни, или на следната банкова сметка:

IBAN: BG53UBBS81551060107329
BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка АД

Основание за дарение „Платформи“ + телефон или имейл за контакт

© Св. Спасов/Домашно врабче
© Св. Спасов/Домашно врабче

Споделете

Разкажете на близки и приятели или споделете в социалните мрежи за кампанията.

Грижата за новите поколения на емблематични птици е грижа и бъдеще за цялата българска природа. Тя е дом на всички нас. Благодарим ви, че ни помагате да го опазим! 

© Св. Спасов/Домашно врабче