Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Подкрепете една от най-успешните природозащитни дейности на Българското дружество за защита на птиците – строеж и поддържане на платформи, където защитени птици отглеждат безопасно малките си! 

Специалните дървени конструкции, монтирани във водоеми, осигуряват безопасно гнездене на редките къдроглави пеликани. Именно заради тях видът увеличи през последните години местата, където гнезди у нас. Платформите са причината и за нарастването на броя на успешно отгледаните малки!

sparrows-branches-trees-many-birds-trees-birds-background-mountains
© Богдан Боев/Полско врабче

Къдроглавите пеликани по Дунав

През последните 60 години в България имаше само 1 място, където гнездеше застрашеният къдроглав пеликан – в езерото Сребърна. Но през 2016 г. няколко наколни дървени платформи в природен парк „Персина“, изградени от БДЗП и ДПП „Персина“, промениха това. Днес видът отглежда малките си на цели три места у нас, като най-новото от тях се сформира тази година в защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Причината – платформата, които поставихме през миналата зима! През тази година отчетохме и абсолютен рекорд в отгледаните малки в новите колонии – 109.

 

 

© Богдан Боев/Полско врабче

Речните рибарки на „Пода“

Речните рибарки в Защитена местност „Пода“ гнездят единствено върху поставените от БДЗП платформи. Над 450 двойки избират да отглеждат малките си върху тях всяка година. Друго подходящо място за гнездене на вида в района няма.

 

© Георги Герджиков/Полско врабче
© Веселин Златев/Домашно врабче

Платформите, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници.

Тези сигурни домове се нуждаят от ремонт и поддръжка.

Необходимата сума е 6000 лв.

С нея тази зима ще осъществим ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, а през лятото – на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност „Пода“.

Разходите ще са насочени към закупуване на строителни материали – дървен материал, метални решетки, крепежни елементи, транспорт.

© Веселин Златев/Домашно врабче
© Св. Спасов/Домашно врабче

Как да помогна?

Подкрепете работата ни като дарите онлайн на сайта ни, чрез platformata.bg, на кратък номер 17 777 с DMS POLET (цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1 за един sms е на стойност 1 лв., за потребители на предплатени услуги – 1.20 лв.) или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29

BIC RZBB BGSF

Райфайзенбанк ЕАД – клон България

Основание за дарение „Платформи“ + телефон или имейл за контакт

© Св. Спасов/Домашно врабче

Подготвили сме ви подаръци

  • При дарение от 25 и повече лева като подарък ще получите значка на къдроглав пеликан и картичка с илюстрация на български автор с видовете.При дарение от 50 и повече лева  – значка, картичка с илюстрация на български автор и календар на БДЗП за 2022 г.На двамата най-големи дарители подаряваме:
    • експедиция с наш експерт до колонията на къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“;
    • посещение с наш експерт на Природозащитния център „Пода“ и платформите на речните рибарки, където ще имате възможност да се възползвате и от фотоукритието ни, до което е разположена една от платформите.
© Николай Петков/Полско врабче
© Св. Спасов/Домашно врабче

Споделете

Разкажете на близки и приятели или споделете в социалните мрежи за кампанията.

Грижата за новите поколения на емблематични птици е грижа и бъдеще за цялата българска природа. Тя е дом на всички нас. Благодарим ви, че ни помагате да го опазим! 

© Св. Спасов/Домашно врабче