Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Най-мащабното проследяване на миграцията на птиците в България

Съвместно с холандски научен институт осъществихме тригодишно проследяване на прелета на птиците, като за първи път беше обхваната цялата територия на страната. Десетки екипи преброяваха едновременно мигриращите птици от разположени в линия наблюдателни точки между западната граница и Черно море, както през есента, така и през пролетта. За първи път в България за подобно проучване бе използван и подвижен радар. Мащабното проучване предостави най-пълната до момента картина на миграцията на птиците през България.