Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Партньор на BirdLife International

БДЗП е поканено за пълноправен партньор на BirdLife International и така България става втората страна от Източна Европа, пълноправен член на най-старото и мащабно световно движение за природата – с над 2,7 милиона членове и над 10 милиона поддръжници.

Първата популярна поредица за птиците

Излиза от печат първата книга от популярната поредица на БДЗП „Да опознаем нашите птици“. Впоследствие към нея са добавени и едни от най-полезните наръчници за опазване на птиците и природата, написани на достъпен за обикновените хора език. Сред книгите от поредицата са „Изкуствени гнезда и хранилки за птици“ – ценно пособие за практическа помощ за птиците, както и “Where to Watch Birds in Bulgaria” – първата българска орнитологична книга на чужд език и важен фактор за популяризиране на наблюдението на птици в страната и за привличане на внимание към България като дестинация за природосъобразен туризъм.