Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Земя под заКРИЛА!

За каузата

Тези тримата определено няма да ги видите в града: царският орел, ловният сокол и европейският лалугер. И трудно ще ги видите на живо – макар че някога хиляди от тях са населявали българската природа. Заплахата е да изчезнат от природата въобще, защото през миналия век и трите вида са доведени до ръба на оцеляването в световен мащаб.

Целта ни е да увеличим „владенията“ им в Сакар планина. Ако заедно съберем 100 000 лева, можем да осигурим близо 100 декара площ за тези три вида. Всеки един дарен лев се равнява на един квадратен метър земя под заКРИЛА!

Помогни да увеличим царството на тези ценни видове, за да ги съхраним в природата на България!

Подкрепи ни с дарение

С превод по банкова сметка
IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC: RZBB BGSF
Банка: KBC Банк България ЕАД
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците
Основание: Земя под закрила + телефон и имейл за връзка

чрез SMS на
17777 DMS POLET

или онлайн на
platformata.bg

23 418 лв.

Събрани до момента

1075

Дарители

100 000 лв.

Крайна цел
0%
Събрани средства

Партньори