Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

2021-ва беше предизвикателна година за хората и за природата, в която ефектите от климатичната криза се усетиха особено силно през лятото в Европа.

Мащабът на заплахите за природата беше ясно илюстриран в два доклада от есента, които потвърдиха, че 1 от всеки 5 вида птици в Европа е заплашен от изчезване, а в ЕС и Великобритания днес има 600 милиона птици по-малко отпреди 40 години.

На този фон новината за отлагането на глобалната рамка за биоразнообразието и превеждането ѝ в национални политики и закони донесе усещане за провал. Зелената сделка и срещата за климата в Глазгоу бяха вероятно най-добрият възможен резултат от политическа гледна точка, но дори с мерките, предвидени в нея, очакваното затопляне до 2100 г. ще надвиши целта от 1,5 градуса, отвъд която катастрофалните последствия за природата са все по-вероятни.

Въпреки това 2021 г. ни донесе и успехи, заради които не си позволяваме да се отчайваме! Партньорите на BirdLife в Европа и Централна Азия осъществиха някои забележителни постижения. Горди и радостни сме, че сред тях е отбелязан и приносът на БДЗП.

  • Представянето на едно ново човешко право. Съветът за човешки права към ООН гласува единодушно за приемането на право на запазена околна среда. Този фантастичен успех е резултат на повече от година работа по кампанията на BirdLife #1Planet1Right.
  • Голяма нова морска защитена зона. В Северния Атлантик беше открита нова точка с концентрация на ок. 5 милиона птици. Тя вече е част от морска защитена зона (Marinе Protected Area NACES). За първи път се обявява морска защитена зона в открито море на базата на информация от сателитно проследяване.
  • В Белгия се излюпиха първите сиви жерави от 400 години насам като част от мащабно възстановяване на мочурища.
  • В България установихме нова гнездова колония на застрашения къдроглав пеликан в комплекса Калимок-Бръшлен, благодарение на поставените дървени платформи с модели на пеликани в реален размер.
  • Гръцкото орнитологично общесто завърши успешно битката си за опазване на островчета в Южноегейско море. Вместо да бъдат превърнати в платформи за ветрогенератори, те ще продължат да бъдат дом на гнездящите там соколи, средиземноморски коморани и буревестници и други морски птици.
  • В Чехия благодарение на патрула за борба с отровите бракониер е осъден на 2,5 години затвор заради отравяне на птици.
  • В Северна Македония след петнайсетгодишни усилия Осогово беше обявена за защитена зона – най-голямата в източната част на страната.
Изкуствени платформи с къдроглави пеликани

Снимка: Свилен Чешмеджиев

И това е само малка част от успехите ни през годината. Цялата статия с пълния списък от постиженията на партньорите в мрежата на BirdLife може да прочетете тук, а ние ще продължаваме да работим, за да посрещнем и изпратим 2022 г. с още повече поводи за удовлетворение.