bg

Напомняне за край на първо броене на площадките за 2017 г.
10.05.2017

Наближава краят на първият период за броене на широкоразпространените видове птици. Моля използвайте наближаващия уикенд 13-14 Май, тъй като крайният срок за броене е 15ти май.

Най-удобно би било ако ползвате мобилното приложение Smart Birds Pro, но ако нямате възможност, ползвайте хартиените формуляри долу и въведе данните в сайта www.SmartBirds.org

Хартиените формуляри може да изтеглите от тук:

Ръководството за работа с приложението може да изтеглите от тук.

Ако ползвате мобилното приложение, моля проверете предварително дали виждате границите на мястото за броене при стартиране на приложението.

Надяваме се да успеят да се включат колкото се може повече участници!

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook