bg

Участници

Разпределението на пробните площадки от Мониторинга на обикновените видове птици до голяма степен съвпада с районите, където БДЗП има клонове, офиси или групи от активни доброволци. Независимо от това, поради относително широката представеност на дружеството, пробните площадки са разпределени на значителна част от територията на страната.

Карта 1: Площадки броени поне три години в периода 2005-2020 г.

karta-uchastnici-2022.png

 

През следващите три години броят на пробните площадки надхвърли 100 и те са значително по-равномерно разпределени на територията на страната.

Броят им по години може да видите на следната графика:

obshto-broi-kvadrati.png

 

Интересен е фактът, че част от доброволците успяват да направят само едно посещение на квадрата си (виж графиката долу). Този процент варира между 11 (2005 г.) и 49% (2019 г.).  През 2022 г., 22% от квадратите са броени само по веднъж, което е в нормата и най-ниския за последните 10 години.

 

broi-poseshtenia.png

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook