bg

Участници

Разпределението на пробните площадки от Мониторинга на обикновените видове птици до голяма степен съвпада с районите, където БДЗП има клонове, офиси или групи от активни доброволци. Независимо от това, поради относително широката представеност на дружеството, пробните площадки са разпределени на значителна част от територията на страната.

Карта 1: Площадки броени поне три години в периода 2005-2013 г.

karta_1_plots_2005_2013_web.jpg

 

През пилотната за МОВП 2004 г. бяха изследвани общо 75 пробни площадки, което бе повече от очакваните 30 площадки. Въпреки това в големи райони от страната като например северозападна България и Горнотракийската низина нямаше пробни площадки и събраните през тази пилотна година данни не бяха представителни за страната като цяло.


През следващите три години броят на пробните площадки надхвърли 100 и те са значително по-равномерно разпределени на територията на страната.

Броят им по години може да видите на следната графика:

ploshtadki_2005-2013.jpg

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook