bg

Защо да участваме?

Защо да броим птиците около нас?

  • За да разберем какво се случва с нашата природата;
  • За да разберем кои птици намаляват, кои се увеличават и какви са причините за това;
  • Състоянието на птиците разкрива какво се случва със средата, в която живеят не само птиците, а и хората. Резултатите от преброяването ни посочват какви мерки да предприемем за опазването на българската природа.

 

Какви са ползите от вашето участие в инициативата?

1. Чрез резултатите допринасяте за събирането на актуална информация за състоянието на птиците и средата, в която живеят не само те, но и хората.
2. Чрез резултатите допринасяте за установяване на заплахите за птиците и биоразнообразието, както и за определяне природозащитните дейности.
3. Спомагате за да се оцени ефективността от природозащитните дейности.
4. Резултатите са добър аргумент в подкрепа на предложенията за промяна на секторните политики увреждащи природата.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook