bg

Участие

Към момента, в инициативата участват коло 200 човека. Участниците са от цялата страна и с разнообразни интереси. Това, което обединява всички тях е любовта към природата. Повечето от тях са дългогодишни участници в дейности на Българско дружество за защита на птиците. С популяризирането на наблюдението на птици като хоби, все повече хора желаят да се включат в инициативата. Птиците са изключително атрактивни живи същества и са много лесни за наблюдение. Всеки, който желае да се научи да ги разпознава може да се присъедини към инициативата.


В какво се състои броенето?

 • Преброяване на всички видяни и чути птици в предварително избрана площадка с големина 1х1 км, в рамките на две посещения през гнездовия сезон на птиците. 
 • Продължителността на всяко броене е около 1-2 часа. Инициативата е дългосрочна и е важно, избраното от вас място да ви бъде удобно, така че да го посещевате всяка година по два пъти.


Къде мога да броя птици?

 • изберете своята площадка от предварително избрани места, като следвате стъпките описани тук. Всяко място е с големина 1х1 км, затова го наричаме "квадрат" или площадка. При избора на площадка, имайте предвид, че инициативата е дългосрочна и разчита на ежегодното ви участие. Затова, изберете такова място, което да може да посещавате всяка година по два пъти.
 • мястото, което си изберете трябва да ви е удобно за посещение и да имате удобен транспорт. Имайте предвид, че птиците в гористи местности се регистрират основно по звук. Това означава, че трябва да умеете да разпознавате добре песните на птиците.

Как става самото броене?

 • През първата година от своето участие, посетете площадката си предварително, за да си изберете две успоредни пътеки (трансекти). Важно е те да бъдат на разстояние около 500м една от друга и на около 250 м от края на площадката. При посещение за мониторинг се преминава по едната пътека и се връща по другата. При избора на пътеки е важно да ги следвате по един и същи начин при всяко посещение! ВАЖНО: Не записвайте никакви птици при придвижване между двете пътеки.
 • Освен предварителното посещение за опознаване на района, се повеждат две посещения на мястото за мониторинг: веднъж в началото на м.Май и веднъж в началото на м.Юни; Важно: посещенията трябва да са рано сутрин в интервала 6.00-10.00ч, когато птиците са най-активни.
 • По време на посещение записвате всяка една видяна птица като отбелязвате нейното местоположение върху карта на мобилното приложение SmartBirds Pro.
 • В приложението SmartBirds Pro избете източник "Единични наблюдения", след началото на мониторинг. ВАЖНО: След това, при въвеждане на първи запис, изберете формата „Мониторинг на обикновените видове птици". Полетата, които имате да въвеждате по време на мониторинг са само 1.вид, 2.брой индивиди и 3.разстояние спрямо пътеката на вървене, а не спрямо вас!. Номерът на площадката си ще въведете еднократно при началото на мониторинг. 


Как да се запиша?

Кога се броят птиците?

 • 15 април-30 април първо посещение: изберете маршрута за броене.
 • 15 април-15 май второ посещение: пребройте птиците в избраното място (препоръчваме първото посещение да е в началото на м.Май)
 • 15 май-15 юни трето посещение: повторно пребройте птиците в същото избрано място като следвате същия маршрут (препоръчваме второто посещение да е в началото на м.Юни)


Кой може да участва?

• Всеки, който желае да отдели няколко часа в началото на май и в началото на юни;
• Всеки, който обича природата;
• Всеки, който познава поне няколко вида птици.

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook