bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект

“Птиците за Хората и Хората за Птиците: с добра воля за активно опазване на природата”

финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

EEA+Grants+-+JPG.jpg

Проектът е с продължилност до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

http://www.BG03.moew.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Птица на седмицата

Виж повече
Авлига (Oriolus oriolus) Емил Енчев

Авлига (Oriolus oriolus)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща Описание С ярко жълтото си оперение авлигата е изключително открояваща се птица. При мъжките индивиди този красив златист цвят контрастира с черните крила и опашка, и черна ивица, разположена между клюна и тъмночервените очи на птицата. Женските индивиди  и младите птици са по-скоро жълто-зеленикави с фини надлъжни черти по коремната област.  Дължината на тялото е 22-25 см. Плашливи птици, трудно различими сред  листата (дори ярко жълтият мъжки се слива сред слънчевите петна).  Прекарват по-голямата част от времето си високо в короните на дърветата. Гнездящо-прелетен вид, зимуващ в тропична Африка. Пролетната...

Актуално

Виж повече
Полеви курс за разпознаване на птици 2017: начало!

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: начало!

За пети пореден път запона полевият курс за разпознаване на птици организиран от Българско дружество за защита на птиците и Норвежкият университет Nord! Първите излети бяха в района на езерото Панчарево и яз. Огняново където посрещнахме първите мигранти за година. В това число са белоока потапница, лятно бърне, черна каня и много други. Успяхме да видим и някои от все още зимуващите птици, които са малко закъснели със своя път на север. Сред зимните ни гости установени уикенда са сива сврачка и хвойнов дрозд. Останалите видове регистрирани през двата дни /по реда на наблюдение/, може да видите долу:   Дата: 18. 03. 2017 г. Място: езеро Панчарево и Плана планина Езеро...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook