bg

Искате ли да се научите да разпознавате птиците в природата?
20.02.2013

обучение по време на лагер Картали, сн: Яна Гочева

Българско дружество за защита на птиците организира обучение за разпознаване на птиците в природата.

Цел: Обучението цели да изгради умения за визуално и акустично разпознаване на някои от най-често срещаните видове птици в реални условия сред природата. Също така целим да включим повече участници в програмата на БДЗП за оценяване състоянието на широкоразпространените видове птици и средата, в която те живеят.

 

Същност:

- Обучение за разпознаване на птици в реални условия сред природата.

- По три местни обучения във всяко от следните населени места: София, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна и Свищов (през април). Акцентът ще бъде върху гнездящите видове от съответния район.

- Общо три национални обучения в Маджарово (края на април), Троян (юни), Бургас (септември). Обучението в Маджарово ще цели запознаването на участниците с грабливи птици, коприварчета, певци, сврачки и много други видове, характерни за средиземноморските местообитания. В района на Троян програмата на обучението ще се фокусира върху високопланински видове, срещащи се по пасища и ливади, и стари букови и иглолистни гори. За финал, обучението в Бургас ще разгледа водолюбивите и мигриращите видове птици: в края на лятото по черноморското крайбрежие протича масова миграция, по време на която край Бургас се наблюдава голямо разнообразие от грабливи, водолюбиви и пойни видове. 

- Събраните данни могат да послужат при последващо моделиране на разпространението на видовете в България. По този начин обучението има и практическа стойност за събирането на реална информация за природозащитни цели.

 

Продължителност:

- всяко от местните и националните обучения ще е с продължителност 3-4 дни. 

 

Условия:

- необходимо е участниците да натрупат поне 12 дни полево обучение т.е. участие във всички местни обучения и поне едно от националните обучения.

- необходими са поне петима желаещи от едно населено място - максимум 15 човека в група. При надвишаване на този брой участници с удоволствие ще запишем участници за следващата година.

- да сте завършили средно образование (изискването е наложено от Норвежкия университет HiNT, който администрира системата за оценка на резултатите от обучението).

- да направите предварителен тест, за да установим входното ви ниво за разпознаване на птици по снимки и звуци. Може да се регистрирате като попълните ФОРМАТА ТУК. Инструкцията за регистрацията за теста може да изтеглите от тук (.doc).

- да направите финален тест за разпознаване на птици по снимки и звуци. С помощта на двата теста, ще успеем да оценим нашата работа. Резултатите ще бъдат известни само на вас и на университета и няма да достигат до БДЗП.

 

Успешно издържалите финалния тест ще получат сертификат от Норвежкия университет HiNT сертифициращ уменията им да разпознават птици.

 

Кой може да участва?

- В полевото обучение може да се включат всички настоящи и бъдещи участници в МОВП както в своя собствен район, така и в обученията в други райони.

- Всеки любител на природата, който желае да се научи да разпознава птици (вкл. фотографи, учители, служители на национални и природни паркове, студенти).

- Всеки, който направи входящия тест независимо от резултата.

- Всеки, който е завършил средно образование.

- Препоръчва се на студенти с профилиран интерес.

 

Разходи

- Обучението и тестът са напълно БЕЗПЛАТНИ.

- Всеки участник покрива сам текущите си разходи за път, нощувка и храна за националните и за местните обучения ако такива се наложат.

 

Как да се включа?

- Изтеглете формата за заявка от тук (.doc) и я изпратете попълнена до Йордан Христов monitoring@bspb.org.

 

КРАЕН СРОК: 19.03.2013 г.

 

За въпроси: Йордан Христов, 0878 599 358, monitoring@bspb.org

 

Очакваме ви!

Снимки:

Места за обучение
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook