bg

Покана: Представяне на резултатите от МОВП за 2023 г.
11.10.2023

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Ви кани на представяне на резултатите от 19-годишно проучване на състоянието на широкоразпространените видове птици. Периодът обхваща годините от 2005 до 2023 и се базира на участието на стотици доброволци в цялата страна.

На събитието ще бъдат представени тенденциите в състоянието на най-често срещаните видове птици около нас като домашното врабче, пъдпъдъкът, гургулицата, както и методиката за провеждане на мониторинг. Ще бъде направено сравнение с предходни години и ще се представи изменението в индикатора за състоянието на птиците в земеделските земи, горите и други типове местообитания.

Поканени са представители на Изпълнителната Агенция по Околна Среда, Министерството на околната среда и водите, Предприятието за Управление на Дейности по Опазване на Околната Среда, Министерството на Земеделието и Храните и Изпълнителната Агенция по Горите, както и доброволци, участващи в мониторинга.

Кога: 18.10.2023, 09.30 ч.

Къде: Социално пространство „Щрак“

Адрес: гр. София, ул. Христов Белчев“ 3

Програма:

09.30 Регистрация

10.00 Презентация за състоянието на широкоразпространените видове птици в България през 2023 г.

10.30 Въпроси и дискусия

11.00 Кратък коктейл

11.30 Край

___

Мониторингът на широкоразпространените видове птици (МОВП) се провежда в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“. Проектът е с продължителност 3 години и е финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook