bg

Започва записване за нов полеви курс за разпознаване на птици
15.02.2016

Искате ли да се научите да разпознавате птиците сред природата?

За четвърта поредна година, Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет Nord набират участници в обучение за разпознаване на птици в околностите на гр. София.

Целта на обучението е да научи участниците да разпознават птиците в реални условия сред природата.

Място на провеждане: района на гр. София

Краен срок за кандидатстване: 10.03.2015

Начало на курса: 26.03.2016
Край на курса: 09.2016
Продължителност: 20-25 дни. Излетите ще се провеждат всяка седмица в периода 20.03 – 30.05 в почивните дни събота и неделя. Допълнително ще се проведат и три тридневни обучения в района на Маджарово (24-27.04.2016), Рила (м.06.2016, х. Седемте Рилски езера) и гр. Бургас (м. 09.2016).

Кой може да участва:

 • Препоръчва се за студенти с профилиран интерес към птици и дива природа.
 • Всеки любител на природата, който желае да се научи да разпознава птици визуално и по звук;
 • С приоритет ще бъдат записвани настоящи участници в проекта за мониторинг на широкоразпространените видове птици http://bspb.org/monitoring/
 • Всеки завършил средно образование, или има поне пет годишен трудов стаж. Това изискване е наложено от университета, което може да издаде сертификати за преминат курс на обучение само на хора над 18 години.
 • Всеки, който не е участвал в обученията до момента.


Условия:

 • Да изпратите форма за регистрация до 10.03.2015.
 • Да направите предварителен входящ он-лайн тест за разпознаване на птици по снимки и звуци. Допълнително ще изпратим информация само на записаните участници.
 • Да направите финален тест за разпознаване на птици по снимки и звуци.
 • Излет се провежда само при наличие на поне 5 човека.
 • Придвижването се осъществява с лични автомобили.
 • ВАЖНО: Всеки, който се запише да участва в обучението се съгласява да направи входящ и финален он-лайн тест за разпознаване на птиците по снимки и звук.

 

Успешно издържалите финалния тест ще получат сертификат от Норвежкия университет NORD сертифициращ уменията им за разпознаване на птици.


Разходи:

 • Обучението и тестът са безплатни. Моля да се записват само участници, които имат реален интерес да присъстват на излетите.
 • Всеки участник сам покрива разходите си за път, нощувка и транспорт.


ВАЖНО: Местата са ограничени, затова не чакайте крайния срок. Участниците, които не успеят да се включат в предстоящия сезон, ще бъдат включени в списък на чакащите за 2017 г.!

Как да се включа?
Попълнете заявката тук.

За въпроси:
Йордан Христов, 0878 599 358, monitoring@bspb.org

Очакваме ви!Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата“ финансиран в рамките на Програмa BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Проектът е с продължителност 11 месеца до май 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

http://www.BG03.moew.government.bg


f BSPB_CYR.color.logo1.jpgEEA+Grants+-+JPG.jpgFondacia_Kapital_logo-bg.jpgnordlogoen.jpg

 

Снимки:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook