bg
< Назад

Син синигер (Cyanistes caeruleus)

Тенденция на популацията: слабо нарастваща

Описание
Дължина на тялото: 10 - 12 см. Размах на крилата: 17 - 20 см
Коремът е жълт без черна ивица по средата, главата е светла с черна презочна ивица и синьо теме. Яката, крилата и опашката са сини, а гърбът е жълто-зелен.

Храна и местообитания
Храни се с насекоми, паяци, плодове и семена. Обитава широколистни гори, крайречни гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнезди в хралупи на дървета. Снася 7 - 16 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България
Среща се в почти цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони на равнините и обширните иглолистни гори на Рила и Западни Родопи.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на старите хралупести дървета.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Голям синигер, черен синигер.

Как да помогнем?
През зимата може да се подхранва със слънчогледови семена, фъстъци, обезсолена сланина и др.

 

 

Снимки:

Син синигер (Cyanistes caeruleus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Син синигер (Cyanistes caeruleus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Син синигер (Cyanistes caeruleus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Син синигер (Cyanistes caeruleus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Син синигер (Cyanistes caeruleus), автор: Йордан Христов, http://Danbirder.blogspot.com
Син синигер (Cyanistes caeruleus), автор: Йордан Христов, http://Danbirder.blogspot.com
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook