bg
< Назад

Горска бъбрица

Категория на тенденцията: Неопределена

Описание
Дължина на тялото: 14 - 16 см. Размах на крилете: 25-27 см.
Горната част на тялото е сиво-кафява с надлъжни щрихи по главата и гърба. Коремът е белезникав, а страните и гърдите са жълтеникави с ясно видими надлъжни тъмни черти, ставащи по-тънки назад към корема. Краката и основата на човката са бледорозови. Не се наблюдава полов диморфизъм.

Разпространение и численост
Горската бъбрица спада към разред Врабчоподобни, семейство Стърчиопашкови, род Бъбрици. Гнездящо-прелетен вид, зимуващ основно в Африка. Широко разпространена в почти цяла Европа (с изключение на Испания и Исландия), както и в северните части на Азия.

В България долита през април и отлита през октомври. По време на миграция се среща на ята в равнините, а през лятото - предимно в планините.

Местообитаниe
Видът обитава покрайнините на гори, сечища, стари горски пожарища и гъсто обрасли с треви и храсти единични или групи дървета. Поради факта, че се храни на открити площи по земята, любимите места за гнездене са малките широколистни и смесени гори с тревисти ливади и поляни.

Хранене
Предимно насекомоядни птици. Храни се с гъсеници, охлюви, червеи, скакалци, комари и други дребни насекоми.Търси храната си в тревите и мъховете по земята. Не преследва и не лови високо летящи насекоми. Консумират и семена, но само ако обичайната им храна не достига.

Гнездене
Горската бъбрица е моногамна птица. По време на размножителния период, мъжкият пристига първи и заема територия. Гнездовият период е от април до август и обикновено включва две люпила. Гнездото се изгражда на земята, често в плитка вдлъбнатина добре скрити сред растителността. Основата на гнездото с чашковидна форма е от мъх. Чашата е направена от суха трева и облицована с по-фина и по-мека трева. Женската снася 4-6 бледи кафеникави яйца с по-тъмни петна, и мъти 12-14 дни. Малките се изхранват и от двамата родители с насекоми и гъсеници. Те излитат на 12-14 ден след излюпването.
В края на юни и началото на юли птиците могат да имат второ потомство. Яйцата при второто люпило обикновено са по-малко на брой.

Любопитно
Научното наименование на птицата произхожда от гръцкото Anthos = малка пасищна птица, описана от Аристотел и латинското Тrivialis = обикновен

Горската бъбрица е един от видовете, в чиито гнезда паразитира обикновената кукувица.

Глас
Изпълнява впечатляващ полет с песен. Издига се от клонка разположена високо в короната на дърво и започва да пее когато достигне върха на своето издигане. След това започва да се спуска с„парашутен полет"с отворени крила и опашка и спуснати крака.

Песента (която може да се чуе дори по обяд, когато повечето видове не пеят) е весела, силна строфа съставена от серии повтаряни ноти с вариращо темпо „цит-цит-цит-цит-ча-ча-ча-ча сюррррр сиии-а твит-твит-твит сива сиива сииива ча-ча-ча"

Сходни видове
Ливадна бъбрица, Полска чучулига

Снимки:

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook