bg
< Назад

Зеленика (Carduelis chloris)

Тенденция на популацията: Неопределена

 

Описание
Дължина на тялото: 14 - 16 см. Размах на крилата: 25 - 27 см
Оперението е тъмнозелено с жълт панел в крилата и горните външни краища на опашката. Женските са с по-бледи цветове.

Храна и местообитания
Храни се основно със семена, листа, пъпки и цветове на растения. Обитава окрайнини на гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнездото е разположено на дърво или храст. Снася 4 - 6 яйца, има 1 - 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на високите безлесни части на планините.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на дърветата в равнините и в градските паркове и градини.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Елшова скатия, обикновено конопарче.

 

 

 

Допълнителна литература:

- Гнездова екология на Зелениката в урбанизирана среда (проучване от Полша) - на англ.

Снимки:

Зеленика (Carduelis chloris) - женска, Борис Белчев http://alcedowildlife.com/
Зеленика (Carduelis chloris) - женска, Борис Белчев http://alcedowildlife.com/
Зеленика (Carduelis chloris) - женска, Борис Белчев http://alcedowildlife.com/
Зеленика (Carduelis chloris) - женска,  Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на зеленика (Carduelis chloris)  в България за периода 2005 - 2021

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook