bg

Актуално

Търсят се любители на птиците

08.04.2012

БДЗП започва кампанийното набиране на участници в проекта „Да преброим птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици". С наближаващия гнездови сезон на птиците, стартират и дейностите по тяхното преброяване. Месеците май и юни са ключови за преброяване на гнездящите птици. Както всяка година, над 100 човека от цялата страна посещават избрани места за броене на често срещаните видове птици по тези места. БДЗП започна тази инициатива през 2004 г. и резултатите вече са на лице. В резултат на усилията на доброволци от цялата страна, успяхме да оценим...

Птиците на земеделските земи намаляват с 16%

28.03.2012

Сред основните заплахи са премахването на храстите и разораването на пасищата Птиците в земеделските земи намаляват с тревожни темпове. Това показват резултатите от проведено национално проучване на широко разпространените видове птици наречено схема за мониторинг на обикновените видове птици. Резултатите са включени в доклад , публикуван от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Сред видовете с най-неблагоприятна тенденция са домашното врабче , папунякът , гургулицата , обикновеният скорец , черният бързолет и др. Резултатите...

Стартира нова интернет страница за МОВП

27.03.2012

С настъпването на пролетта е време за промени. БДЗП и екипът на схемата за мониторинг на обикновените видове птици обновиха интернет страницата на проекта. Освен новият дизайн, в страницата ще може да намерите много повече информация и снимки за птиците. Добавяме и подзаглавие на проекта, което ще цели да инициативата да достигне до по-голяма аудитория. Ще наричаме инициативата "Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици".   Сред новостите на сайта са: - Профил на всеки вид птица, за който се определя показател за състоянието и...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook