bg

Актуално

Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове

18.10.2023

Българско дружество за защита на птиците  (БДЗП) оцени състоянието на 78 широкоразпространени видове птици за периода 2005-2023 г. От тях  26% са с намаляващи популации ,  23% – с нарастващи , а тези  със стабилна категорията на тенденцията са 22% . Останалите 29% от видовете са с неопределена тенденция. От всички...

Покана: Представяне на резултатите от МОВП за 2023 г.

11.10.2023

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Ви кани на представяне на резултатите от 19-годишно проучване на състоянието на широкоразпространените видове птици. Периодът обхваща годините от 2005 до 2023 и се базира на участието на стотици доброволци в цялата страна. На събитието ще бъдат представени...

Европейските птици се изместват към по-хладни зони, но планинските вериги и крайбрежията спират движението им

01.06.2023

Актуално проучване показва, че през последните 30 години съобществата на европейските птици са се изместили на север. Тяхното придвижване се ограничава от препятствия, като планински вериги и крайбрежия. Като цяло птичите съобщества се насочват към по-хладни зони, но не достатъчно бързо, за да компенсират...

Селскостопански практики водят до спад в популациите на птиците в цяла Европа

02.05.2023

Намаляването на популациите на Европейските диви птици се докладва от десетилетия, но директният ефект от основни антропогенни заплахи e все още неостойностен. Причинните връзки между заплахите и реакцията на популациите на птиците са трудни за определяне, тъй като заплахите се преплитат на различни...

БДЗП набира доброволци за участие в МОВП

26.04.2023

Традиционно, през втората половина на Април, БДЗП стартира кампания за набиране на участници в мониторинга на обикновените видове птици.  Вижте тук стъпките , които да следвате, за да се включите в инициативата и описание на методиката. За да разберете как и защо да се включите, вижте видеото тук ....

Обновен е индексът на птиците в Европа за 2022 г

03.12.2022

Обновен е индексът за състоянието на птиците в Европа, към който допринася и българската схема за мониторинг на широкоразпространените видове птици. За първи път при продуцирането на резултатите се включват данни от Андора. Страната е най-новият участник в индекса за състоянието на птиците на Европа. По този...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook