bg

Актуално

Представяне на Smartbirds в Царево

27.05.2016

В периода 25-26 май се проведе се проведе специализирано обучение за стопанисване, ползване, защита и управление на горите в района на Странджа. Обучението се проведе  в гр. Царево и в него взеха участие 100 човека представители на държавни институции. Сред представените институции са Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, РДГ "Бургас", и няколко горски стопанства от района на Бургас, Малко Търново, Несебър, Ропотамо, Сливен, Айтос, Кости, Царево, Карнобат, и др. В обучението взеха участие няколко човека представители на БДЗП. Обучението се...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 7

21.05.2016

Седмата седмица от полевия курс премина при по-ниска посещаемост, но видовете бяха не по-малко интересни. През първия ден от обучението (14.05) посетихме района на Конявска планина и Чокльово блато. Сред по-интересните наблюдения на тези две места бяха Орел змияр и белоока потапница.  Вторият ден (15.05) се проведе в района на гр. Годеч и селата Голеш, Бърля и Комщица. Тук безспорните фаворити на участниците бяха наблюденията на пъдпъдък и гласа на ливадния дърдавец. Благодарности към всички участници и за предоставените снимки от Рая Димитрова и Ралина Боянова....

Представяне на Smartbirds в Байкал

16.05.2016

В периода 13-14.05.2016 се проведе обучение за работа със SmartBirds на над 30 ученици и преподаватели от 17 населени места. Представянето се проведе по време на семинар организиран от Общински център по извънкласно обучение в с. Байкал. Сред темите на семинара бе включена тема за ролята на мобилните технологии в помощ на образованието. Също така се проведе полево обучение за разпознаване на птици и теренно тестване на наученото за ползването на Smartbirds.       Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 6 - Керкини и Славянка

10.05.2016

През изминалите дни се проведе поредното обучение за разпознаване на птици в полеви условия. През тази седмица участниците посетиха разнообразни местообитания включващи открити площи, крайречни местообитания, водни басейни, скални местообитания, населени места и стари иглолистни и широколистни гори. Това разнообразие от местообитание доведе до регистрирането и дискутирането на 90 вида птици. Благодарности към всички участници за участието. Вижте списък на регистрираните видове тук: 06.05.2016 - Кресна, Рупите 1.Малък маслинов присмехулник / Блед...

МОВП с нова онлайн база данни www.SmartBirds.org

10.05.2016

От тази година въвеждането на наблюденията от мониторинга на широкоразпространените видове птици и заявяването на нови площадки ще става електронно през сайта www.SmartBirds.org Целта на новата система е да намалим ползването на хартия, да намалим усилието на доброволците за въвеждане и обобщаване на наблюденията в таблици и да ускорим времето за събиране на наблюденията. Чрез новия портал www.SmartBirds.org , можете да въведете наблюденията си директно онлайн. Всеки от досегашните участници в дейността има регистриран профил. За да влезете в него, просто...

Представяне на Smartbirds.org в Пловдив

26.04.2016

Участници в мониторинга на широкоразпространените видове птици от гр. Пловдив бяха обучени за работа с новия портал www.SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro . На обучението присъстваха седем човека, които се запознаха с възможностите на новото приложение. Сред обучаваните бяха активни доброволци на Българско дружество за защита на птиците.     Обученията се осъществяват и публикуването на настоящия материал се осъществяват в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook