bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: планинско обучение

11.07.2016

През изминалите 4 дни (7-10.07) се проведе "планинското обучение" за разпознаване на птици. То бе посветено на видовете от алпийската зона и се проведе в района на Седемте Рилски езера. Макар видовете да не бяха много, то наблюденията им бяха много добри и повтарящи се, така че участниците да успеят да задълбочат познанията си в разпознаването им. Сред най-емблематичните видове на алпийската зона, които видяхме бяха ушатата чучулига, жълтоклюната гарга, пъстрогушата завирушка и скалолазката. Имаше и изненади. До хижа Рилски езера бе установен и малък горски водобегач...

Фотоконкурс "Красотата и мъдростта на природата"

06.06.2016

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum...Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете? Нашите приятели от Фондация Капитал организират фотоконкурс на тема "Красотата и мъдростта на природата". Всъщност, за да участвате във фотоконкурса "Красотата и мъдростта на природата" на Фондация "Капитал", няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото е късче от сърцето ви да принадлежи на природата и...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 9

05.06.2016

Полевият курс за разпознаване на птици наближава към своя край. През изминалия уикенд се проведоха последните излети преди т.нар. планинско обучение. Участниците са изключително въодушевени от възможностите, които им предостави проведения курс за докосване до природата и разкриване на неподозиран свят. "Благодарности за изминалите месеци", каза един от участниците при последната ни среща. "Курсът беше едно от най-смислените неща, които съм правил през последните години.", добави друг участник. "И нещо ми подсказва, че тепърва предстои да оценя истинското...

Изчезва ли врабчето в България?

02.06.2016

  Резултатите от преброяването на птиците са тревожни Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българско дружество за защита на птиците, показват тревожни резултати за състоянието на птиците около нас. От всички оценени 71 вида птици 21% намаляват, а 18% се увеличават. Видове като домашното врабче (-31%), щиглецът (-52%) и скорецът (-41%) намаляват със значителни темпове през последните години. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушото ливадарче - цели 68% понижение в популацията. В преброяването спад има и в числеността на...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 8

30.05.2016

През осмата седмица от обучението посетихме района на блатата Челопечене и Алдомировско блато. Маршрутът през първия ден бе блатата „Челопечене" и с. Кремиковци, а през втория - Сливница - Алдомировско блато и Драгоман. Списъкът от видове по реда на тяхното наблюдение може да видите по-долу: 28. 05. 2016г. Блата „Челопечене" 1.Бял щъркел (Ciconia ciconia). 2.Нощна чапла (Nycticorax nycticorax). 3.Жълтокрака чайка (Larus michahellis). 4.Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus). 5.Син синигер (Cyanistes caeruleus). 6.Торбогнездест синигер...

Скален орел (Aquila chrysaetos)

29.05.2016

Защо е „скален" скалният орел? С какви други имена е известен? Каква роля играе в света на хората? Как да го разпознаем в природата? Защо тази статия намира място тук, в мястото за широко разпространените видове птици? Нека дадем отговор на тези въпроси по-долу и да ви помогнем да опознаете по-добре този достолепен представител на българската природа, красящ небесните висини с присъствието си... Тъй като наскоро организираният фотоконкурс от БДЗП, със тема „Събуждането на пролетта" , бе спечелен със снимка на скален орел, бихме искали да разкажем малко...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook