bg

Актуално

Колко екологични ще са еко-схемите на Общата селскостопанска политика?

08.12.2021

Обновената Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз предстои да влезе в сила през 2023 г.  Най-важните промени в нея са две: от една страна,  преход към прилагане на национални Стратегически планове по ОСП , подготвени от страните членки на Съюза, които трябва да бъдат подадени в ЕК до 1 януари 2022 г. и от друга страна, добавянето на нови форма на директни плащания за природосъобразно селско стопанство към базовите плащания на хектар:  еко-схеми . В светлината на Европейската зелена сделка върху еко-схемите бяха...

Нов доклад разкрива огромен спад в популациите на птиците в Европа

17.11.2021

Ново проучване на гнездящите птици в Европа показва, че птиците днес са с около 600 милиона по-малко, отколкото са били преди 40 години. Най-голям спад се наблюдава в популацията на домашното врабче (247 милиона индивида по-малко), следвано от жълтата стърчиопашка (97 милиона по-малко), скореца (75 милиона по-малко) и чучулигата (с 68 милиона птици по-малко). Екип от учени от Кралското дружество за зашита на птиците ( RSPB ), BirdLife International и Чешкото орнитологично дружество , е анализирал данни за 378 от 445 вида птици, срещащи се в страните от...

Птиците в земеделските земи намаляват с 25%

28.10.2021

С 25% са намалели птиците от земеделските земи за последните 17 години. Това показват резултатите от мониторинг на широкоразпространените видове птици (МОВП) проведен за седемнайсета поредна година и организиран от Българско дружество за защита на птиците като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. В резултат на мониторинга е оценено състоянието на 79 вида птици, като 19% от тях намаляват, а 28% нарастват. Със стабилно състояние са 18% от оценените видове, а останалите 35% са с неопределено тенденция. Сред най-силно намаляващите...

Сивата овесарка през 2021 г.

13.09.2021

Сивата овесарка е един от най-значимо намаляващите видове в България за последните 17 години. Това показват резултатите от последната оценка за състоянието на птиците в страната ни обхващаща периода 2005-2017 г. Макар и често срещана и многобройна на пръв поглед, резултатите от мониторинга на вида в 181 пробни площадки показват, че тя намалява с 51%.   с   Описание за вида и негови биологични и екологични особености може да видите във видовия очерг на страницата тук . Хабитати Интересно е да се разбере кои от местообитанията са с...

План за действие за опазване на гургулицата

10.08.2021

Публикуван е план за опазване на Гургулицата Streptopelia turtur (2018-2028). Гургулицата е един от най-харизматичните наши видове внасящ особено вълнение при наблюдение в дивата природа. За съжаление, видът е изправен пред значителен спад, особено в Западна Европа. Наскоро публикувания актуализиран Червен списък с видовете птиците в Европа посочва Гургулицата като "Уязвима" (ред.Октомври 2021). Целта на планът е да подобри състоянието на вида до благоприятно. За целта, в документа се набелязват основните заплахи и мерки за опазване, които ги адресират.  ...

Приключи 17ти сезон за МОВП!

06.07.2021

Уважаеми приятели, Приключи седемнадесетият пореден сезон за мониторинг на обикновените видове птици. Равносметката е следната: Общ брой преброени квадрати: 102  Обш брой записи: 11 127  Общ брой видове: 180 Сред най-интересните наблюдения са тези на Червена чинка, в близост до София, на Царски орел, степен блатар, градинско коприварче, голям маслинов присмехулник и много други! През 2021 г. направихме приложението SmartBirds Pro по-лесно за ползване и виждаме все повече участници, които да го ползват. Ако все още има участници,...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook