bg

Актуално

Къде се броят обикновените видове птици?

10.02.2021

През изминалите няколко месеца направихме подробен анализ за покритието на местообитанията и разпределението на квадратите от МОВП на географски принцип и по надморска височина. Резултатите са изключително интересни, но определено фокусиране върху дадени райони. Обхват За анализа използвахме квадрати, които са броени поне три години в периода 2005-2020 г. Ежегодно, в мониторинга се броят между 50 и 160 квадрата, но поради натрупването през годините, успяхме да включим 216 площадки в анализа като всяка от площадките е с големина 1х1 км2. Покритие на...

Всички птици ли успяваме да видим?

11.01.2021

Каква част от птиците в нашия квадрат успяваме да регистрираме? Това е въпрос, който е изключително важен при оценяване състоянието на птиците. Най-честият въпрос, който получаваме от приятели и роднини е „Как броите птиците?". Отговорът му съвсем не е толкова прост. Макар да има начини за преброяване на птиците, които виждаме или чуваме, е сравнително трудно да разберем колко птици всъщност не сме успели да запишем. Успехът ни зависи от много фактори и те не са свързани само с експертизата и познанията ни да разпознаваме птиците. Често птиците са силно или...

Често допускани грешки и препоръки при мониторинг

10.12.2020

  Настоящият материал е насочен към всички настоящи и бъдещи участници в мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). Целта му е да даде насоки при провеждането на мониторинг и препоръки за записване на наблюденията. Избор на квадрат за броене на птици Препоръките започват още с избора на място за броене, т.нар. квадрат. Когато избирате своя квадрат, имайте предвид, че за да успеете да посещавате мястото с удоволствие възможно най-дълго време, е добре квадратът да бъде на удобно място и лесно проходимо. Изберете квадрата си, така че да може да...

Стартира нов проект за МОВП

10.11.2020

Стартира нов проект за мониторинг на обикновените видове птици Българско дружество за защита на птиците получи финансиране от Предприятието за управление на околната среда, (ПУДООС), към МОСВ за да продължи мониторингът на обикновените видове птици. Пълното наименование на проекта е  "Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие". Целта на проекта е оценяване състоянието на широко разпространенитевидове птици в България. Сред основните дейности са: -...

Напомняне: Краен срок за първо броене на МОВП площадки 15.05

11.05.2018

Наближава 15 май. Това е крайният срок за първото преброяване на птиците в площадките за мониторинг. Идният уикенд е последната възможност да преброите птиците в своите места за мониторинг, затова не изпускайте да направите своя принос за оценяване състоянието на птиците в България. Резултатите са изключително ценни и ни показват, кой от видовете намалява и кой се увеличава. Вижте например какво се случва с полската чучулига. За последните 14 години, популацията и е намалявала с 30%.     Подобни оценки са възможност само и единствено с...

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: седмица 4

02.05.2018

За четвърта поредна седмица се проведе полевия курс за разпознаване на птици организиран от Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет Норд. Местообитанията и видовете, които бяха на фокус тази седмица бяха птиците на иглолистните гори, открити пространства, храсти и населени места. Първият от двата дни се проведе в района на Алеко (Витоша), а вторият в района на гр. Годеч. Сред най-интересните видове, които успяха да видят участниците , бяха белогушия дрозд, черен кълвач, сивоглава овесарка, и степен блатар. По-долу може да видите списък с...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook