bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: девета седмица

23.05.2017

През първия ден от деветата седмица от полевото обучение посетихме района на с. Боснек и яз. Студена, а през втория, яз. Огняново. Макар метеорологичните условия да не бяха най-благодатните, успяхме да видим голямо разнообразие от видове, включително и нови такива за обучението ни. Списъците с видовете може да видите тук: Дата: 20. 05. 2017 г. Район: с. Босник, с. Чуйпетлово и яз. Студена Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/ 1.Бяла стърчиопашка (Motacilla alba). 2.Градска лястовица (Delichon urbicum). 3.Червенокпъста...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: осма седмица

22.05.2017

Осмата седмица ни заведе в района на блатата Челопечене и Кремиковски манастир. Списъкът с наблюдаваните видове може да видите тук: Дата: 14. 05. 2017 г. Район: блата „Челопеч“ и с. Кремиковци Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Блата „Челопеч“ 1. Тръстиково шаварче или воден дрозд (Acrocephalus arundinaceus). 2. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax). 3. Жълтокрака чайка (Larus michahellis). 4. Черношипа ветрушка /Керкенез/ (Falco tinnunculus). 5. Брегова лястовица (Riparia riparia). 6. Сврака (Pica...

Напомняне за край на първо броене на площадките за 2017 г.

10.05.2017

Наближава краят на първият период за броене на широкоразпространените видове птици. Моля използвайте наближаващия уикенд 13-14 Май, тъй като крайният срок за броене е 15ти май. Най-удобно би било ако ползвате мобилното приложение Smart Birds Pro , но ако нямате възможност, ползвайте хартиените формуляри долу и въведе данните в сайта www.SmartBirds.org Хартиените формуляри може да изтеглите от тук: Ръководство Формуляр за описание на местообитанията Полеви формуляр Сборен формуляр Екселска таблица за изпращане на наблюденията ....

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: седма седмица

09.05.2017

Поредният уикенд ни отведе в Югозападна България и отново с изключителни преживявания и места. Дата: 06 – 08. V. 2017 г. Район: рибарници Благоевград, м. Рупите, Беласица планина, ез. Керкини, околности на гр. Мелник – Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Рибарници Благоевград 1.Блед присмехулник (Iduna pallida). 2.Алпийски бързолет (Apus melba). 3.Брегова лястовица (Riparia riparia). 4.Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos). 5.Обикновен мишелов (Buteo buteo). 6.Южен славей (Luscinia megarhynchos)....

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: шеста седмица

02.05.2017

През шестата седмица от полевия курс за разпознаване на птици, участниците посетиха района на гр. Сливница и Кремиковци. Ето и списъка на установените и дискутирани видове от двата дни: Дата:29. 04. 2017 г. Район: гр. Сливница, Алдомировско блато и Драгоманско блато. Околности на гр. Сливница 1.Качулата чучулига (Galerida cristata). 2.Черногушо ливадарче (Saxicola torquatus). 3.Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe). 4.Обикновено конопарче (Carduelis cannabina). 5.Жълта стърчиопашка (Motacilla flava). 6.Сива овесарка (Emberiza calandra). 7.Обикновен скорец (Sturnus...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: Маджарово

25.04.2017

През петата седмица от полевия курс за разпознаване на птици, участниците посетиха района на гр. Маджарово в Източни Родопи. Както винаги, участниците останаха изключително впечатление от заобикалящата ни природа и с пожелание за още излети по местата, които се бяха превърнали в любими. Обучението се провете в периода 19 - 23. 04. 2017 г., а списъкът с видове отново е впечатляващ /по реда на наблюдение/: Бесапарски хълмове 1.Качулата чучулига (Galerida cristata). 2.Орел змияр (Circaetus gallicus). 3.Белоопашат мишелов (Buteo rufinus). 4.Дебелоклюна чучулига...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook