bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: Начало

01.02.2018

Българско дружество за защита на птиците и Норвежкият университет Nord набират участници за полево обучение за разпознаване на птиците. Целта на обучението е участниците да се научат да разпознават птиците в реални условия сред природата. Къде? района на гр. София Краен срок за кандидатстване: 21.02.2018 Начало на полевия курс: 24.03.2018 Край: 09.2018 Продължителност: 20-25 дни. Излетите ще се провеждат в почивните дни (събота и неделя) на почти всяка седмица в периода 24.03 - 30.05 с изключение на празниците. Излет се провежда само при...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: Бургаски езера

06.09.2017

Ето че дойде края на курса за разпознаване на птици за 2017 г. С голяма носталгия за изминалите дни на обучение мога да кажа, че беше изключителна година с много любознателни участници. В курса се включиха близо 20 любители на птиците и част от тях вече участват в дейности за опазване на природата. Последното обучение 30. VIII. - 03 .IX. 2017 г. бе в района на едно от най-богатите на птици места в България - района на гр. Бургас. За 4 дни видяхме и обсъдихме разпознаването на близо 120 вида. Презентации до малките часове на нощта държаха вниманието до последно, след...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: девета седмица

23.05.2017

През първия ден от деветата седмица от полевото обучение посетихме района на с. Боснек и яз. Студена, а през втория, яз. Огняново. Макар метеорологичните условия да не бяха най-благодатните, успяхме да видим голямо разнообразие от видове, включително и нови такива за обучението ни. Списъците с видовете може да видите тук: Дата: 20. 05. 2017 г. Район: с. Босник, с. Чуйпетлово и яз. Студена Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/ 1.Бяла стърчиопашка (Motacilla alba). 2.Градска лястовица (Delichon urbicum). 3.Червенокпъста...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: осма седмица

22.05.2017

Осмата седмица ни заведе в района на блатата Челопечене и Кремиковски манастир. Списъкът с наблюдаваните видове може да видите тук: Дата: 14. 05. 2017 г. Район: блата „Челопеч“ и с. Кремиковци Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Блата „Челопеч“ 1. Тръстиково шаварче или воден дрозд (Acrocephalus arundinaceus). 2. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax). 3. Жълтокрака чайка (Larus michahellis). 4. Черношипа ветрушка /Керкенез/ (Falco tinnunculus). 5. Брегова лястовица (Riparia riparia). 6. Сврака (Pica...

Напомняне за край на първо броене на площадките за 2017 г.

10.05.2017

Наближава краят на първият период за броене на широкоразпространените видове птици. Моля използвайте наближаващия уикенд 13-14 Май, тъй като крайният срок за броене е 15ти май. Най-удобно би било ако ползвате мобилното приложение Smart Birds Pro , но ако нямате възможност, ползвайте хартиените формуляри долу и въведе данните в сайта www.SmartBirds.org Хартиените формуляри може да изтеглите от тук: Ръководство Формуляр за описание на местообитанията Полеви формуляр Сборен формуляр Екселска таблица за изпращане на наблюденията ....

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: седма седмица

09.05.2017

Поредният уикенд ни отведе в Югозападна България и отново с изключителни преживявания и места. Дата: 06 – 08. V. 2017 г. Район: рибарници Благоевград, м. Рупите, Беласица планина, ез. Керкини, околности на гр. Мелник – Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Рибарници Благоевград 1.Блед присмехулник (Iduna pallida). 2.Алпийски бързолет (Apus melba). 3.Брегова лястовица (Riparia riparia). 4.Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos). 5.Обикновен мишелов (Buteo buteo). 6.Южен славей (Luscinia megarhynchos)....

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook