bg

Актуално

Отпечатан е докладът за състоянието на широкоразпространените видове птици за 2022 г.

15.11.2022

БДЗП представи резултатите от 19-годишно проучване на широкоразпространените видове птици в България. Данните показват, че птиците от земеделските земи продължават да намаляват. През 2022 г. намаляващите видове са се увеличили спрямо предходната година и достигат до 26% от всички оценени видове. Същевременно, броят на нарастващите видове е по-малък от предходната оценка, докато броят на тези със стабилна тенденция се е запазил непроменен. Индексът на птиците в земеделските земи представлява състоянието на средата, която обитават птиците и е влошил своето...

Представяне на резултатите от МОВП 2022

24.10.2022

На 27. Октомври бяха представени резултатите от мониторинга на обикновените видове птици за 2022 г. В срещата взеха участие над 30 човека включително и медии. Основните акценти от представянето са: През 2022 г. са мониторирани рекорден брой квадрати за последните 9 години - 122 квадрата, като 28 от тях се броят за първи път; През 2022 г. са регистрирани общо 192 вида птици, което е най-високият брой до момента; Оценката състоянието на видовете през 2022 г се основава на 245 квадрата разпределени в цялата страна; Подобрява се представителността на...

Близо половината от всички видове птици намаляват, а един от всеки 8 вида е застрашен от изчезване

07.09.2022

Новият доклад за състоянието на птиците в света обрисува най-тревожната картина досега за бъдещето на всички видове птици и за живота на Земята като цяло. В доклада се посочва, че почти половината от всички видове птици са със спад в популациите, а един от всеки осем вида в момента е застрашен от изчезване. Докладът се актуализира и публикува на всеки четири години от най-голямата мрежа от природозащитни организации в света BirdLife International, част от която е и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той обобщава информацията, която ни дават птиците за...

Състояние на птиците във Великобритания

08.08.2022

Публикуван е новият доклад за състоянието на птиците във Великобритания. Това е двадесет и седмия годишен доклад на консорциум от организации, които организират и провеждат няколко схеми за мониторинг вкл. мониторинг на широкоразпространените видове птици и гнездящи водолюбиви видове птици. В доклада се отразяват тенденциите в състоянието на птиците на за периодите 1994-2021 и 1998-2021 г. Тези две схеми за мониторинг са основните, които проследяват измененията в популациите на широкоразпространените видове птици на Великобритания. В доклада се включват...

Среща на участниците в Мониторинга на обикновените видове птици

04.07.2022

В края на юли (30-31.07.2022 г.) ще се проведе първата по рода си среща на участниците в Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). На срещата ще бъдат представени резултати от дейността, която е една от най-масовите и дългосрочни инициативи на Българското дружество за защита на птиците. Стартирала преди 18 години –  през 2004 г., в момента в нея участват над 200 души от цялата страна. Резултатите от усилието на доброволците доказват значението на България като една от най-важните страни за опазването на птиците в Европа. Предстоящата среща цели...

Наближава краят на сезон 2022

06.06.2022

Напомняме, че наближава крайният срок за второто посещение на квадратите за мониторинг за 2022 г. Това е и крайният срок за посещение на квадратите за 2022 г.  Надяваме се всички участници да успеят да повторят посещенията на квадратите си. 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook